For arbeidsgivere

Karrieresenter Østfold er organisert som et partnerskap mellom Østfold fylkeskommune, NAV Østfold og Sarpsborg kommune, og tilbyr gratis karrieretjenester til voksne bosatt i Østfold. I tillegg fungerer senteret som et ressurs- og kompetansesenter for karriereveiledere i grunnopplæringen og NAV. Karrieresenter Østfold har sertifiserte veiledere med solid fagkompetanse og lang erfaring med karriereveiledning og kursvirksomhet.

Alle våre tjenester er gratis!

Omstilling eller nedbemanning?

Er du arbeidsgiver og står overfor en omstilling eller nedbemanningsprosess? Omstilling og nedbemanning er krevende for alle involverte parter. Mye kan imidlertid gjøres for å skape gode endringsprosesser forberedelser og forbyggende arbeid er viktig.

Karrieresenter Østfold har lang erfaring med individuell og kollektiv veiledning av ansatte som befinner seg i omstilling eller nedbemanningsprosesser. Denne erfaringen har vi opparbeidet oss gjennom samarbeid med både små og store virksomheter i Østfold. Vi samarbeider tett med ledelsen, HR og tillitsvalgte, og vi skreddersyr et opplegg som er tilpasset din virksomhets rammer, kultur og tidsaspekt. I en omstillingsprosess kan Karrieresenter Østfold bidra med blant annet:

  • Informasjonsmøter til ledere og ansatte
  • Kompetansekartlegging
  • Kurs om jobbsøkerprosessen
  • Individuell karriereveiledning

Gjennom dette arbeidet er målet at overtallige blir godt ivaretatt og får verktøy for å håndtere egen karriere videre.

For mer informasjon om hvordan Karrieresenter Østfold kan bidra innenfor omstilling og nedbemanning, ta gjerne kontakt med oss.

Bedriftspresentasjoner og bransjetreff

Karrieresenter Østfold ønsker å samarbeide med arbeidsgivere og næringsliv i Østfold. Ved at vi legger til rette for treffpunkter mellom dere og våre kunder, kan dere møte nye aktuelle kandidater og våre kunder kan lære mer om deres bedrift og bransje. Dere står selv for innholdet, mens vi ved Karrieresenter Østfold bidrar med tilrettelegging og informasjonstiltak.

Andre aktiviteter

Ønsker du å gjennomføre en annen aktivitet i samarbeid med oss? Ta gjerne kontakt, så finner vi en løsning som passer for deg!