For arbeidsgivere

Karrieresenter Østfold er organisert som et partnerskap mellom Østfold fylkeskommune, NAV Østfold og Sarpsborg kommune. Vi har sertifiserte veiledere med solid fagkompetanse og lang erfaring med karriereveiledning og kursvirksomhet.

Alle våre tjenester er gratis!

Omstilling eller nedbemanning?

Er du arbeidsgiver og står overfor en omstilling eller nedbemanningsprosess? Omstilling og nedbemanning er krevende for alle involverte parter. Mye kan imidlertid gjøres for å skape gode endringsprosesser forberedelser og forbyggende arbeid er viktig.

Karrieresenter Østfold har lang erfaring med individuell og kollektiv veiledning av ansatte som befinner seg i omstilling eller nedbemanningsprosesser. Denne erfaringen har vi opparbeidet oss gjennom samarbeid med både små og store virksomheter i Østfold. Vi samarbeider tett med ledelsen, HR og tillitsvalgte, og vi skreddersyr et opplegg som er tilpasset din virksomhets rammer, kultur og tidsaspekt. I en omstillingsprosess kan Karrieresenter Østfold bidra med blant annet:

 • Informasjonsmøter til ledere og ansatte
 • Kompetansekartlegging
 • Kurs om jobbsøkerprosessen
 • Individuell karriereveiledning

Gjennom dette arbeidet er målet at overtallige blir godt ivaretatt og får verktøy for å håndtere egen karriere videre.
For mer informasjon om hvordan Karrieresenter Østfold kan bidra innenfor omstilling og nedbemanning, ta gjerne kontakt med oss.

Har din bedrift behov for kompetanseutvikling?

Fra oktober 2017 – mars 2018 gjennomfører Karrieresenter Østfold, i samarbeid med fylkesvise nettverk samt lokale og regionale utdanningsinstitusjoner, et prosjekt med mål om å styrke kompetanseutviklingen i Østfold-virksomheter.
Dersom du som arbeidsgiver, dine ansatte eller din HR- funksjon, ønsker å få økt kunnskap om læring i arbeidslivet er dette noe for din virksomhet!

Frokostseminaret som ble arrangert 23. januar 2018 tok for seg følgende temaer:

 • Muligheter for etter- og videreutdanning
 • Tilrettelegging for læring i arbeidslivet
 • Kompetansekrav og krav om lærlinger for offentlige anskaffelser
 • Virkemidler for læring på arbeidsplassen, for eksempel Kompetanseplussordningen i regi av Kompetanse Norge og BIO-midler i regi av NAV
 • Voksnes rett til grunnopplæring
 • Veier til fag- og yrkesopplæring for voksne
 • Muligheter for dokumentasjon av realkompetanse
 • Strategisk kompetanseutvikling
  • Planlegging og praktisk gjennomføring av tiltak
  • Muligheter og fallgruver
  • Samarbeid bedrift – tillitsvalgte

Kom i kontakt med opplæringstilbydere og få informasjonen, verktøyene og veiledningen din virksomhet trenger for å komme i gang eller videreutvikle arbeidet med kompetanseutvikling! Send mail til githov@ostfoldfk.no for mer informasjon.

Bedriftspresentasjon

Karrieresenter Østfold ønsker å samarbeide med arbeidsgivere og næringsliv i Østfold. Ved at vi legger til rette for treffpunkter mellom dere og våre kunder, kan dere møte nye aktuelle kandidater og våre kunder kan lære mer om deres bedrift og bransje. Dere står selv for innholdet, mens vi ved Karrieresenter Østfold bidrar med tilrettelegging og informasjonstiltak.

Andre aktiviteter

Ønsker du å gjennomføre en annen aktivitet i samarbeid med oss? Ta gjerne kontakt, så finner vi en løsning som passer for deg!