50+ og for gammel!

blogg 50 år og for gammel

I mine veiledningssamtaler hører jeg ofte ordene; «Jeg er for gammel!» For gammel til ny jobb, for gammel til ny utdanning eller opplæring, for gammel til å lære, og ingen vil ansette en senior. For noe tull! Foto: Photo by bruce mars on Unsplash

Selg inn alderen din

I dagens arbeidsliv må vi kanskje være i arbeid til vi blir 70 år. Hvis du allerede i 50-årene, med nesten 20 år igjen av ditt arbeidsliv, tenker at du er for gammel – da har vi en utfordring som er viktig å snakke om. Hvis du som arbeidssøker bruker din alder som årsak for avslag på jobbsøknader er det ekstra viktig med en liten «realitetssjekk». I veiledning kan min respons være «Er det sant at du er for gammel?» eller at jeg med glimt i øyet kommenterer «Tror du at du er for gammel, ja da er du for gammel!» Ofte fører det oss til å snakke om aldersbegrepet og hva det innebærer. Du bør snakke om alderen din på en tiltalende måte og fylle den med positivt innhold. I veiledning hos oss kan du bli mer bevisst på hvordan du kan gjøre det.

Det er ikke alltid slik en tror

Statistikk viser at siden 2009 har yrkesaktiviteten økt blant arbeidstakere over 50 år. Ved utgangen av september 2018 var arbeidsledigheten for denne gruppen på 1,9 % av arbeidsstyrken. For aldersgruppen 30 – 49 år var ledigheten på 3 %, mens for den yngste gruppen under 30 år var ledigheten på 3,4 %. Sannsynligheten for å bli arbeidsledig synker derfor med alderen. Det er altså mindre vanlig å bli ledig jo eldre man blir. Selve utfordringen for arbeidsstyrken over 50 år er at hvis man først blir ledig blir man værende det lenger jo eldre man er.

Hva er din seniorkompetanse?

I jobbsøkerprosessen er det viktig at du søker deg til en jobb og ikke fra en jobb. Få frem din motivasjon for stillingen og arbeidsgiveren, og argumenter for hva du kan tilby som arbeidstaker. Formell kompetanse alene fører sjelden til jobb. Det handler også om hvem du er, dine personlige egenskaper og erfaringer fra både arbeidsliv og privatliv. Tenk over hva som er din seniorkompetanse. Kan du selge inn ditt kontaktnett, erfaring, ditt aktive liv, arbeidsglede, lavt fravær, høy produktivitet og gode resultater, faglig og sosial trygghet, tidligere endringskompetanse og omstillingsevne, lojalitet, lærevillighet, nysgjerrighet og menneskekunnskap? Gjør det!

Noen presterer best i 50+

I tillegg til å se tilbake på din karrierehistorie bør du som jobbsøker også løfte blikket og se fremover. Mange blir tryggere og mer modige med årene. Viljen og evnen til å lære har vi hele livet, ja noen presterer også best sent i livet. Så det er ikke for sent, men du må fokusere på det du har å komme med. Det kan jo ikke være feil å ha erfaring, for det er jo det du fyller alderen din med. Synet ditt har kanskje blitt dårligere, mens blikket har blitt bedre! Eller?