Aktør eller brikke – Søkelys på menneskets selvforståelse

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Boken inspirerer til bevissthet og ettertanke, og gir viktig kunnskap til alle som har med mennesker å gjøre i oppdragelses-, undervisnings- eller yrkessammenheng så vel som der man er opptatt av kulturbygging i bedrifter og organisasjoner. Boken passer for enhver som ønsker et mer kritisk blikk mot egen selvforståelse. Forfatteren trekker på eksempler på psykologisk forskning, sosiobiografisk og andre småhistorier som gjør boken lettlest og bidrar til å fortelle det samme budskapet fra forskjellige utgangspunkt.

Navn: Aktør eller brikke

Utgivelse: 2007

Forfattere: Roald Nygård

Tema: #Faglitteratur #karriereveileder #karrierelæringforvoksne #forveiledere #psykologi #arbeidsliv #kultur

Om boken:

Boka bygger på en overbevisning om at vi gjennom våre forsøk på å finne ut av den menneskelige natur, enten dette skjer i vitenskapelig sammenheng eller på annen måte, i høy grad også er bidragsytere til hva vi blir og hvordan vi kommer til å se på oss selv.

Forfatteren viser hvordan vitenskap om mennesket ofte etterlater seg et brikkepreget menneskebilde. Han er overbevist om at denne forståelsen fører galt av sted, både på det individuelle og på det mellommenneskelige plan. Han presenterer derfor et konstruktivistisk alternativ som vektlegger menneskets frihet til å tolke seg selv og verden på mange ulike måter. For de som opplever seg selv som ofre for omstendigheter de selv ikke har noen innflytelse over og har kjørt seg fast i forhold til sine omgivelser og sine medmennesker, kan et slikt alternativ bidra til en frigjøring.