Ambulansearbeider- Et yrke for deg?

Ambulansefagarbeider et yrke for deg

Skal du jobbe som ambulansearbeider er det viktig å vite at du kommer til å jobbe tett med mennesker, og du må like å skape trygghet for mennesker som er i en vanskelig situasjon. Det er også viktig å vite at 80-90 % av arbeidet består av transport av eldre og syke mennesker som skal til og fra behandling, eller hjem fra sykehuset og andre institusjoner. «Bildet» mange kan ha av at de stadig rykker ut til store ulykker, brann og andre akutte hendelser, stemmer ikke med virkeligheten. Det er en liten del av jobben.


Karrieresenter Østfold har snakket med Tom Brien som er ansatt som ambulansearbeider i prehospital avdeling ved sykehuset Østfold. Vi har snakket om yrket hans, hva som skal til for å få jobb som ambulansearbeider, og hvilke egenskaper han mener er viktig å ha i dette yrket.

Brien beskriver jobben sin som allsidig, givende og variert – det er aldri en dag som er lik. Som ambulansearbeider må man ha evne til å være kreativ, løsningsorientert og forberedt på det meste.

Hva gjør man hvis «Per» har brukket beinet langt ute i skogen og bilen ikke kommer frem? Eller dersom man må frakte en person med hjerteinfarkt ned 6 etasjer i en boligblokk?

Da gjelder det å være løsningsorientert og bruke de ressursene som finnes, hjelpemidler er ikke tilgjengelig på samme måte som inne på et sykehus eller et sykehjem. Vi jobber mye ute i feltet, og hjelper uansett vær.

Lønnen til en fagarbeider er ikke høy, men det ligger mye glede og «lønn» i jobben når vi har fornøyde og takknemlige pasienter og pårørende.

En god arbeidsdag er når det er rolig og telefonene er stille. Det betyr at Østfolds befolkning har det bra.

Hva skal til for å få jobb i ambulansetjenesten? (Formell kompetanse)

For å jobbe som ambulansearbeider må man gå helse og oppvekstfag Vg1 og Ambulansefag Vg2 på videregående skole, etterfulgt av en lærlingetid på 2 år og avsluttende fagprøve. Har man Bachleor i Paramedic eller er sykepleiere med tilleggsutdanning og/eller videreutdanning i akuttmedisin vil man også kunne jobbe i ambulansetjenesten. I tillegg finnes det privatskoler som tilbyr Ambulansefag (Vg1 og Vg2).

Brien kan fortelle at det er veldig mange som kjemper om de 17 lærlingeplassene som er tilgjengelig i Østfold hvert år. De beste kandidatene får tilbud. Da ser vi på alt fra karakterer, motivasjon, sosiale ferdigheter til personlig egnethet. Og sist, men ikke minst, fravær, orden og oppførsel.

Finnes det muligheter for å få jobb i dette yrket uten formell kompetanse?

Man må ha formell kompetanse for å kunne jobbe som ambulansearbeider. Men det kan være mulig å gå opp til fagprøven gjennom praksiskandidatordningen i fylkeskommunen. Da man må ha 5 år relevant arbeidserfaring innen helse og akuttmedisin. Brien opplyser om at det er mulig å selv betale for et kurs innen akuttmedisin, redningsteknisk kurs, C1 sertifikat og utrykning sertifikat som er påkrevd for å kjøre ambulansen (må være 20 år/eller hatt bilsertifikat i 2 år for å ta dette sertifikatet)

Hva mener du er viktig å se etter når det skal ansettes nye medarbeidere eller lærlinger?

Vi er veldig opptatt av at de som ansettes hos oss har de personlige egenskapene vi mener er viktige, det gjelder også lærlinger. Man må være engasjert og interessert i faget, være sosial og ikke minst være omsorgsfull og serviceinnstilte i møte med pasienter. I tillegg er det viktig at man er i god fysisk form, da jobben til tider kan være krevende fysisk.

Er man heldig å få lærlingeplass hos oss, kan man egentlig se på det som et 2 års langt jobbintervju. Dersom man «består intervjuet» er det svært gode jobbmuligheter i etterkant.

Hvordan ser fremtiden ut for dette yrket?

Det vil alltid være behov for fagpersonell i ambulansetjenesten. Brien sier også at den nye Paramedic utdanningen er mer lik sykepleierutdanningen, da kvalifiserer man også til å kunne jobbe i for eksempel ulike sykehusavdelinger eller offshore. Det kan i fremtiden gi et større arbeidsområde for de som velger denne utdanningen. Brien oppgir også at en med bakgrunn som ambulansearbeider også kan jobbe med mennesker i andre type institusjoner, for eksempel i somatikken eller innen psykisk helse.