Åpen søknad. En vei til nye muligheter?

Mange ledige stillinger blir aldri utlyst. Bedrifter finner ofte kandidater gjennom nettverk, sosiale medier, interne utlysninger og bemanningsbyråer. Derfor kan det være en god ide å levere inn en søknad selv om bedriften ikke har noen ledig stilling liggende ute. En åpen søknad er en søknad der du tilbyr din kompetanse til en arbeidsgiver på bakgrunn av hvor du mener de kan ha behov for deg. En åpen søknad kan være veien til nye karrieremuligheter.

Sjekk om bedriften tar imot åpne søknader

Før du starter, sjekk om bedriften du ønsker deg til tar imot åpne søknader. Mange bedrifter oppfordrer kandidater til å sende inn åpen søknad og de fleste arbeidsgivere setter pris på initiativ. Målet med en åpen søknad er å gi et innblikk i hva du kan bidra med for bedriften, i tillegg til at arbeidsgiver skal få lyst til å møte deg for en videre presentasjon.

Hva bør du tenke på?

  • Finn informasjon om bedriften: Sett av tid til å finne informasjon om bedriften. Finn ut hva de vektlegger, hvilke verdier og visjoner bedriften har og prøv å se for deg hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres. Jo bedre du forstår arbeidsgiveren, desto bedre kan du vise hvordan din kompetanse og erfaring kan passe inn.
  • Skreddersy søknaden: Selv om det er en åpen søknad, bør du skreddersy den til den aktuelle bedriften. Bruk bransjespesifikke nøkkelord og uttrykk for å vise at du forstår deres behov. Du kan utforme din egen utlysningstekst, eller se etter lignende utlyste stillinger for inspirasjon.
  • Tydeliggjør din motivasjon: I en åpen søknad er det viktig å understreke din motivasjon for å jobbe for bedriften du søker deg til. Fremhev tidlig i søknaden hvorfor du ønsker å jobbe for nettopp denne arbeidsgiveren. Hvem er du, hva kan du, hva vil du?
  • Fokuser på dine ferdigheter og erfaringer: Sett søkelyset på dine ferdigheter, erfaringer og prestasjoner som er relevante for akkurat denne bedriften. Bruk eksempler for å vise hvordan dine kvalifikasjoner kan hjelpe bedriften med å løse problemer eller nå sine mål.
  • Følg opp den åpne søknaden: Du kan følge opp søknaden ved å ta kontakt med arbeidsgiveren 10-14 dager etter at den er sendt inn. Du kan spørre om de har mottatt og lest søknaden din. Du må også være forberedt på at de ikke har behov for arbeidskraft akkurat nå, da kan du be om at bedriften tar vare på søknaden din. Da viser du at det viktig for deg å jobbe for den aktuelle arbeidsgiveren.

Om du ønsker flere innspill om åpen søknad, er du velkommen til å bestille time her hos oss på Karrieresenter Østfold.

Lykke til med den åpne søknaden!