Arbeidsledig – hvordan holde motet oppe som jobbsøker?

blogg hvordan holde motivasjonen oppe om du er arbeidsledig

Er du nylig blitt jobbsøker eller har du kanskje vært det en stund? Lurer du på hva du egentlig kan og vil eller har du mistet troen på at du skal finne noe nytt? Mange synes det å være jobbsøker kan være ubehagelig, slitsomt og skamfullt. Det å stå mellom to jobber er vanlig, og noe vi alle opplever fra tid til annen. Selv om det er vanlig, er det for de fleste uvant å være jobbsøker. Foto: Photo by Brooke Cagle on Unsplash

Søke jobb? Da bør du se disse filmene om jobbsøking

4 tips til å holde motivasjonen oppe

Som jobbsøker kommer du tett på deg selv. Dine kunnskaper, ferdigheter, personlige egenskaper og motivasjon er i fokus. Du og andre måler deg og din kompetanse kritisk, og du kan kjenne på dine begrensninger, men forhåpentligvis også dine muligheter. Å være jobbsøker er en krevende prosess som tar tid. Her er 4 tips til hvordan du kan holde motivasjonen og pågangsmotet oppe:

1. Aksepter at du er jobbsøker og i omstilling

Å være jobbsøker er en prosess, enten du er frivillig jobbsøker eller ikke. Prosessen er noen ganger kort og andre ganger lengre. Noen dager er kanskje tunge, mens andre gir glede over nye muligheter. For de fleste jobbsøkere svinger disse følelsene underveis i jobbsøkerprosessen. Det første du må gjøre som jobbsøker er å akseptere at dette er en del av det å være jobbsøker.

Å lykkes om jobbsøker handler både om å gi slipp på det som har vært og å våge å løfte blikket, slik at du ser nye muligheter for deg selv. Har du en drøm om å gjøre noe helt annet eller ta en ny utdannelse? Hva trenger du for å trives i din neste jobb? Utfordre deg selv ved å stille deg spørsmål, og ikke glem å anerkjenne deg selv for den innsatsen du gjør underveis i jobbsøkerprosessen.

 2. Legg en plan for jobbsøkingen

Det er så lett å utsette ting man kanskje synes er litt vanskelig og ubehagelig. Når unnskyldningene kommer kan det hjelpe å ha lagt en plan med konkrete arbeidsoppgaver for hver dag, f.eks.:

 • Lete etter ledige stillinger og potensielle arbeidsgivere
 • Kontakte en potensiell arbeidsgiver
 • Skrive jobbsøknad
 • Oppdatere CV-en
 • Følge opp innsendte jobbsøknader
 • Jobblogg og/eller aktivitetsplan NAV
 • Skaffe deg ny eller mer kompetanse
 • Kartlegge egen kompetanse

Det å være jobbsøker er en jobb i seg selv. Det er mye som skal gjøres for å finne og få den neste jobben. Strukturer din egen tid, og få det gjort. Når du har lagt ned timene med arbeid som trengs kan du gjøre andre ting med god samvittighet.

3. Bruk nettverket ditt

Når du som jobbsøker skal bruke nettverket ditt er det ikke meningen at du skal ta kontakt og spørre om ledig jobb. Målet er ny kunnskap og innsikt. Å snakke med andre kan gi deg nye ideer og hjelpe deg å se muligheter.

Dine hjelpere kan være bekjente, tidligere arbeidsgivere, gamle kollegaer, tidligere studievenner, gode og nære venner eller rett og slett naboen. De fleste mennesker liker å hjelpe. Likevel er det få som er komfortable med å be om hjelp, særlig når det virkelig er behov. Utfordre deg selv ved å kontakte nettverket ditt og skaff deg ny kunnskap som hjelper deg videre i din prosess.

Gjennom å bruke nettverket ditt kan du:

 • Finne ut mer om en bransje du er nysgjerrig på
 • Bli introdusert for noen som jobber et sted du kan tenke deg å jobbe
 • Bli kjent med mennesker som er opptatt av det samme som deg
 • Få høre om jobbmuligheter
 • Få ideer til arbeidsgivere som er aktuelle for deg
 • Bli oppmerksom på arrangementer med et tema du synes er interessant

4. Husk at det vanligste er å få nei

Av 100 søkere på en stilling så er det som regel kun 1 som får jobben. Det betyr at 99 prosent av søkerne får avslag. Å få avslag er altså det mest vanlige i en jobbsøkerprosess. Det er viktig å huske på at et avslag ikke bør bety at du ikke er god nok eller kvalifisert for jobben. Det handler også noen ganger om tilfeldigheter og flaks. Ha tro på at du vil lykkes og at det skal gå bra, og ikke gi deg. I jobbsøking er en positiv holdning og utholdenhet viktige egenskaper.

Lykke til med jobbsøkingen!