At vejlede i fælleskaber og grupper

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

I vejledningslandskabet er der inden for forskning, politik, praksis og undervisning stor interesse for å udvikle vejlednng og supplere de vejledningsmetoder og aktiviteter, der primært anvendes, med nye måder at vejlede på. Vi oplever især en stigende interesse for vejledningsformer som gruppevejledning, kollektiv vejledning og andre former, hvor flere mennesker deltager sammen . Med denne bog, «At vejlede i fælleskaber og grupper», tager vi afsæt i denne interesse og søger samtidig at stimulere den.

Navn: At vejlede i fælleskaber og grupper

Utgivelse: 2013 (1. utgave, 2. opplag)

Forfattere: Rie Thomsen, Randi Boelskifte og Rita Buhl

Tema: #faglitteratur #karriereveileder #gruppeveiledning #forveiledere

Om boken:

Hvordan griber man vejledning i fællesskaber an – praktisk og metodisk?

Bogen præsenterer en ny pædagogisk model for vejledning i fællesskaber. Fem udvalgte metoder til gruppevejledning præsenteres og sammenlignes, og forfatterne behandler og diskuterer særligt etiske problemstillinger i forhold til vejledning i fællesskaber og grupper.

At vejlede i fællesskaber og grupper giver overblik, redskaber og inspiration til en menings- og betydningsfuld vejledning. Bogen udfolder mulighederne og gør det overskueligt at komme i gang med kollektiv vejledning.

At vejlede i fællesskaber og grupper henvender sig til karrierevejledere, vejledningsstuderende og undervisere; uddannelses- og erhvervsvejledere, ungevejledere, gennemførelsesvejledere, fastholdelsesvejledere/medarbejdere, e-vejledere, lærere, konsulenter og sagsbehandlere i jobcentre, kommuner og private virksomheder.