Beslutningspyramiden. Stegene til klokere beslutninger

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Målsettingen bak boken er å inspirere leserne til å ta klokere valg, og dermed skape bedre resultater i jobben og få et bedre liv. Forfatterne har bakgrunn som henholdsvis sivilingeniør og siviløkonom og driver eget firma der de blant annet hjelper bedrifter med å foreta bedre beslutninger.

Navn: Beslutningspyramiden. Stegene til klokere beslutninger

Utgivelse: 2014

Forfattere: Ari Riabacke, Mona Riabacke

Tema: #Valg #Beslutninger #Karriere

Om boken:

Boken bygger på en modell forfatterne kaller beslutningspyramiden. Den består av disse byggesteinene: menneske, flokkdyr, sammenheng, informasjon og teknologi. For å ta gode valg, må vi ha kunnskap om alle disse byggesteinene, hevder forfatterne. Og da må vi starte på den nederste og mest grunnleggende byggesteinen som er mennesket, det vil si vi må forstå oss selv og våre medmennesker og hvorfor vi handler som vi gjør.