Blogg

Vi publiserer jevnlig artikler om temaer knyttet til karriereveiledning, utdanning og jobb.
God lesing!

Hva kreves av deg som søker jobb?

Å være i en jobbsøkerprosess kan være både krevende og frustrerende for mange. Hvordan skal [...]

Karriereveiledning i bedrift – nedbemanning

Skal din bedrift nedbemanne eller omstille? Omstilling og nedbemanning er krevende for alle parter. [...]

Finnes det en fasit for jobbsøknad og CV?

Nei, det finnes ingen fasit for jobbsøknad og CV [...]

Hva er karriereveiledning og hvordan kan karriereveiledning hjelpe deg?

Gjennom livet opplever vi mange ulike valgsituasjoner. Å ta valg og håndtere endringer er en [...]

Karriereveiledning for nyankomne flyktninger og innvandrere – en Fafo rapport

Gjennom livet opplever vi mange ulike valgsituasjoner. Å ta valg og håndtere endringer er en [...]

Hvordan få meg sommerjobb?

Gjennom livet opplever vi mange ulike valgsituasjoner. Å ta valg og håndtere endringer er en [...]

Tips for å ta gode valg av yrke og utdanning

Gjennom livet opplever vi mange ulike valgsituasjoner. Å ta valg og håndtere endringer er en [...]

Finn utdanning som voksen – hvordan gå frem og hva kan karriereveiledning hjelpe deg med?

Karriereveiledning er for alle. Det er stor spredning i alder og utdanningsnivå, bosted og sysselsettingsstatus, [...]

Karriereveiledning er for alle!

Karriereveiledning er for alle. Det er stor spredning i alder og utdanningsnivå, bosted og sysselsettingsstatus, [...]

Nytt år og nye muligheter- ønsker du deg ny jobb i det nye året?

Julen kan være en tid for ettertanke og refleksjoner over hva en ønsker seg [...]