Blogg

Vi publiserer jevnlig artikler om temaer knyttet til karriereveiledning, utdanning og jobb.
God lesing!

Den nye tolkeloven bidrar til økt rettsikkerhet og likeverdige tjenester

God tolkebruk i veiledningssamtaler bidrar til å skape tillit og trygghet. Sammen skal vi sørge [...]

Når er man for gammel til å ta videreutdanning?

«Aldri», svarer fagfolkene vi har snakket med. For det er aldri for sent å lære [...]

Er du bevisst hvordan tilfeldigheter påvirker ditt utdannings- og arbeidsliv?

Tilfeldigheter er det mange av i alles liv, og de kan få innflytelse på hvordan [...]

Står du overfor et valg eller en overgang, og føler deg usikker?

Endring i samfunnet innebærer at du som arbeidstaker må regne med å skifte jobb flere [...]

Lar du deg angripe av tankevirus når du skal på jobbintervju?

«De kommer helt sikkert til å skjønne at jeg ikke er kvalifisert til denne stillingen.» [...]

Når er karriereveiledning i bedrift relevant?

Mange tenker kanskje at karriereveiledning i bedrift kun er relevant for de som, av ulike [...]

Språkkrav for opptak til høyere utdanning, norsk og engelsk

Blant veisøkere med innvandrerbakgrunn som får tilbud om veiledning på Karrieresenter Østfold er det mange [...]

Hva er dine sterke og svake sider? Hva svarer du i jobbintervjuet?

Bra jobbet! Du har skrevet en CV og søknad som har vist arbeidsgiver at du [...]

Bør jeg søke sommerjobb?

En sommerjobb kan være en viktig inngangsbillett til arbeidslivet. Om du er skoleelev, student, mellom [...]

Lyst til å studere, men vet ikke hva?

Hver vår står tusenvis av nordmenn i en valgsituasjon der de vurderer om de skal [...]