Bruk av tolk i veiledningssamtalen

blogg bruk av tolk i veiledning

Hos oss møter vi mange veisøkere med utenlandsk bakgrunn. Når språket er en barriere for at veileder og veisøker kan kommunisere godt og forstå hverandre, er det nødvendig å bruke en tolk. Det norske utdanningssystemet og arbeidsmarkedet kan være vanskelig nok å forstå for de med norsk som morsmål, og enda vanskeligere er det for de som ikke snakker og forstår det norske språket godt. Dårlig kommunikasjon mellom veisøker og veileder kan resultere i at veisøker tar viktige beslutninger på feil grunnlag. Det å bruke kvalifisert tolk er derfor helt nødvendig for en vellykket veiledningssamtale. Foto: Photo by Christina @ wocintechchat.com on Unsplash

Hvordan legge til rette for god kommunikasjon med bruk av tolk

Det er vi, offentlige tjenesteytere og fagpersoner, som har ansvar for å legge til rette for god individuell veiledning og/eller gruppeveiledning ved bruk av tolk. I dette innlegget deler vi noen råd og praktiske tips om hva du som veileder kan gjøre før, under og etter samtalen for å sikre høy kvalitet på veiledningen.

Før samtalen

 • Ved bestilling av tolk er det viktig å sikre riktig språk, kvalifisert tolk, og finne ut om kjønn, etnisitet, alder er av betydning.
 • Du må sette av lenger tid enn for en vanlig veiledningssamtale, og også tid til en kort prat med tolken i forkant av samtalen.
 • Det er viktig at du informerer tolken om tema for samtalen slik at tolken kan forberede seg på faglig terminologi.

Under samtalen

 • Tenk igjennom plassering i veiledningsrommet. La gjerne tolken sitte i nøytral avstand til veisøker og veileder, f.eks. som i en trekant.
 • Informer veisøker grundig om tolkens funksjon, om taushetsplikt og nøytralitet.
 • Husk at tolken ikke skal gjøre andre ting enn å tolke.
 • Snakk i korte sekvenser og ikke still flere spørsmål i same sekvens.
 • Still kontrollspørsmål og be tolken til å gjøre det samme hvis noe er uklart eller ved vanskelige faguttrykk.
 • Unngå ordtak, ironi og vitser.

Etter samtalen

 • Oppsummer hele samtalen sammen med tolken, gi hverandre tilbakemeldinger på ting som fungerte bra og på ting som kan bli bedre og/eller kan gjøres annerledes neste gang.
 • Gi tolken mulighet til å gå fra tolkestedet alene, ikke sammen med veisøker.

Er du veileder og har behov for tolk i dine veiledninger? Du finner kvalifiserte tolker i over 65 språk på www.tolkeportalen.no eller ved å henvende deg til din kommune.

Lykke til!