Coaching – hva hvorfor hvordan

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Et overordnet formål med coaching er personlig og faglig utvikling. Det finnes flere relaterte fagfelt og roller som er opptatt av det samme formålet. Denne boken gir oss en innføring i coaching fra tre vinkler: hva, hvorfor og hvordan. Boken er relevant for oss som jobber med karriereveiledning, da den kan inspirere til bruk av en effektiv rolle eller metodisk tilnærming som kan bidra til mer læring og utvikling i hverdagen. At boken både er praktisk og teoretisk gjør at den både kan leses fra perm til perm, men også brukes til inspirasjon og som et oppslagsverk i en hektisk arbeidsdag.

Navn: Coaching – hva hvorfor hvordan

Utgivelse: 2010 (2.utg.)

Forfattere: Susann Gjerde

Tema: #Faglitteratur #karriereveileder #coaching #veiledning #forveiledere

Om boken:

Coaching er en kommunikasjonsform som har som formål å tilrettelegge for personlig og faglig utvikling. Denne boken gir en innføring i coaching fra tre vinkler: hva, hvorfor og hvordan.

Boken viser hva coaching er ved å presentere kjennetegn ved coaching, trender i fagets utvikling, coachingens holdning og tankesett, og den beskriver selve coachingrelasjonen.

Boken viser hvorfor coaching kan være et godt verktøy for personlig utvikling. Den tar for seg forskning, teori, metode og virkemidler, og forklarer hva vi ønsker å oppnå med de ulike fasene som skjer i en coachingprosess, slik at coachen lettere kan være presis i sin utførelse av coaching.

Boken viser hvordan coachingsamtaler kan foregå gjennom å gi innføring i utvalgte metoder, ferdigheter og virkemidler. Dette eksemplifiseres med en rekke eksempler hentet fra reelle coachingssamtaler.

Boken er både praktisk og teoretisk og gir en grundig innføring i coaching på et nyansert og inspirerende vis.