Digital dømmekraft

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Internett og utbredelsen av sosiale medier har aktualisert nye komplekse etiske spørsmål og dilemmaer. De nye digitale mediene med sine mange sosiale nettverk utfordrer også de statlige juridiske systemene. Lover og regler kommer ofte til kort i forsøket på å regulere en stadig økende global informasjonsflom, som ikke tar hensyn til landegrenser. Denne situasjonen stiller store krav til enkeltmenneskets evne og kompetanse i å foreta vurderinger og gjøre de riktige valg på internett. Om denne situasjonen er vanskelig for voksne mennesker å håndtere, er det ennå mer krevende for barn og unge.

Navn: Digital dømmekraft

Utgivelse: 2017 (1.utgave)

Forfattere: Bård Ketil Engen, Tonje Hilde Giæver og Louise Mifsud (red.)

Tema: #faglitteratur # karriereveileder# digitale mediene #forveiledere

Om boken:

Boken består av artikler skrevet av forskere på feltet. Den inneholder analyser og diskusjoner rundt sosiale, juridiske og etiske problemstillinger og omkostninger ved bruk av de digitale mediene, med et særlig blikk rettet mot skolens forpliktelse overfor barn og unge.

Boken er skrevet ut fra norske forhold og er en aktuell ressurs for dem som jobber i skolen, akademikere og studenter innen dette feltet. Den presenterer ny forskning og kunnskap om de sosiale, juridiske og etiske sidene ved bruk av digitale medier med særlig vekt på barn og unge.