Du går vel ikke ut på dato?

blogg du går vel ikke ut på dato

Arbeidslivet er i endring, og vi arbeidstakere må ha både omstillingsevne og endringsvilje til å imøtekomme dette. Hva gjør du for å holde deg attraktiv for arbeidsgiverne? Foto: Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash

Det vil komme endringer – vær mer forberedt!

Etter- og videreutdanning kan bidra til å vedlikeholde eller øke din kompetanse, og gjøre deg forberedt på de omstillingene vi står overfor. I løpet av et langt arbeidsliv vil det skje mange endringer. Nettopp på grunn av disse endringene er det viktig at hver og en av oss holder oss oppdaterte på våre fagområder eller lærer oss et nytt fag. På den måten kan vi dekke de kravene arbeidslivet til enhver tid stiller. Det kan være i forhold til ny teknologi, digitalisering, robotisering, men også ny forskning, metoder og teori. Noe som er sikkert, er at vi alle vil møte endringer på en eller annen måte. Tar vi dette innover oss, kan vi forberede oss underveis gjennom hele vår karriere og følge med i tiden – og dermed ikke gå ut på dato.

Hvorfor lære hele livet?

Ved å lære hele livet, vil vi lettere kunne håndtere de overgangene som kommer i fremtiden uansett om vi oppsøker de selv eller om de kommer helt uventet gjennom for eksempel en oppsigelse eller en helseutfordring.

Det finnes i dag flere tusen tilbud for etter- og videreutdanning. Hver enkelt av oss har derfor mange muligheter til faglig utvikling. Det er også ulikt hva vi trenger av opplæring. Noen trenger omskolering, mens andre trenger oppskolering. Hva trenger du?

Flere fordeler enn du tror!

Det er flere fordeler med etter- og videreutdanning utover det å få en mer varig og stabil tilknytning til arbeidslivet. Mange beholder sin trygghet og attraktivitet, og ofte gir høyere kompetanse høyere lønn. Det har også vist seg at etter- og videreutdanning gir økt selvtillit, mestringsfølelse i forhold til arbeidsoppgaver og økt motivasjon for å delta i mer opplæring senere. Dette kan igjen føre til forbedret helse, økt arbeidsglede og økt mestring. Med ny kompetanse vil også flere kunne få andre typer yrkesroller, ansvar og arbeidsoppgaver. Ikke dårlig, eller hva?

Mange sier at de ikke har råd eller tid til etter- og videreutdanning.
Spørsmålet er om du har råd og tid til å la være.

Ønsker du en samtalepartner for å utforske dine muligheter for etter- og videreutdanning er du velkommen til å bestille gratis veiledning hos oss på Karrieresenter Østfold.