Disse egenskapene kan høyne din «ansettbarhet»

Disse egenskapene kan høyne din «ansettbarhet»

Her er noen egenskaper som ofte er verdsatt av arbeidsgivere og som kan høyne din «ansattbarhet» ifølge det skotske karrierenettstedet My World of Work.

  1. En positiv grunnholdning – Innstillingen din til arbeidsoppgaver er at «dette kan jeg fikse». Du tar initiativ, deltar i gruppeaktiviteter og bidrar til at firmaet eller arbeidsplassen din når sine mål. Du er ikke redd for å dele ideer og kunnskap og er også åpen for dine kollegers ideer.
  2. Selv-ledelse – Du er flink til å disponere tiden din. Når du har avtaler møter du fram presis og er godt forberedt, og du leverer innen tidsfrister. Du tenker jevnlig gjennom arbeidsoppgavene du har utført og spør deg selv: Kunne jeg gjort noe annerledes? Hva kan jeg gjøre bedre neste gang? Du er ikke redd for å be om hjelp hvis det er noe du lurer på. Hvis en oppgave blir vanskeligere enn du trodde, så gir du ikke opp i første omgang.
  3. Samarbeid – Du er en lagspiller og legger vekt på å bygge gode relasjoner til dem du har rundt deg. Du er god til å lytte, samtidig som du kan gi uttrykk for dine egne meninger. Dine kollegers synspunkter møter du med respekt. Arbeidsplasser er veldig forskjellige, også menneskene som jobber der. Observer kollegene dine, både hvordan de gjør jobben og hvordan de oppfører seg. Er det noe du kan lære?
  4. Problemløsning – Du bruker tid på å finne relevant informasjon når du står foran et problem eller en viktig oppgave. Du utforsker forskjellige muligheter før du tar en beslutning. Og etterpå evaluerer du det ferdige resultatet.
  5. Kundeforståelse – Du forstår bedriften du jobber i og de spesielle kundene eller brukerne bedriften retter seg mot. Du lærer deg hvilke faktorer som avgjør hvordan akkurat din bedrift kan lykkes. Og hvordan du selv kan bidra til dette. Finnes det noen, enten kolleger eller andre du kjenner, som du kan spørre for å få enda mer kunnskap om bransjen din?
  6. Innovasjon og nytenkning – Hvis du oppdager en god løsning eller et forbedringspotensial på arbeidsplassen, vitner det om at du har evnen til å se det store bildet. Tenk i så fall gjennom hvordan du bør presentere forslaget. Kanskje har du en mer erfaren kollega eller mentor du kan diskutere ideen med først.

Bestille tid hos oss på Karrieresenter Østfold dersom du trenger å kartlegge din kompetanse.