Endringer skjer fortere enn før – hva betyr det?

blogg-endringer-er-den nye-konstanten

Gjesteinnlegg av Elena Rosnes, koordinator i Kompetanseforum Østfold. Vi lever i en tid der endringer er den eneste konstanten, og kontinuerlig læring er den nye normalen. Kontinuerlig læring og omstilling er ikke noe nytt fenomen, men behovet for å tilpasse seg endringer er så mye større enn før. Koronakrisen har vist at behovet for rask omstilling gjelder for alle fra barnehage til eldreomsorg og alt vi gjør derimellom. Alle blir påvirket i en eller annen grad. Photo by Tim Mossholder on Unsplash

Kompetansen blir fortere utdatert

Når endringstakten i samfunnet og arbeidslivet øker bidrar dette til at kompetanse fortere blir utdatert. Derfor finnes det ikke lenger noe som heter ferdig utdannet – læring har blitt til en jobb. Kompetansemangel og kompetansegap er heller ikke nytt. Det er ganske klart at det vil være umulig å dekke kompetansebehovet bare ved hjelp av nyrekruttering eller utenlandsk arbeidskraft. I tillegg er kostnadene ved nyrekruttering betydelig høyere enn å gi kompetanseheving til sine egne ansatte. Så – vi må derfor se på dem som allerede er ansatt eller ledige som en del av løsningen. For å lykkes med kompetanseheving er det flere ting å tenke på.

Skap kultur for læring

Vi bør gå bort fra ideen om at etterutdanning er å gå noen dager på kurs og så dra tilbake på jobb. Det kreves en helt annen dynamikk. Fredagsfrokoster med kompetansepåfyll, webinarer eller podkaster, korte kursmoduler. Alle kan finne sin variant og fylle den med innhold og gjøre sin virksomhet til en lærende organisasjon. Poenget er at det skal skapes en pågående prosess med små og fortløpende stunt som er drevet av arbeidsgiver. Ansattes tid og motivasjon er en nøkkelkomponent. Det er viktig å huske på at vi selv har et ansvar for å tilpasse oss den nye verden, holde oss oppdatert og å være involvert i vår egen framtid. Her kan for eksempel karriereveiledning være et nyttig verktøy.

Lag en kompetansestrategi

Lag en kompetansestrategi, som er tett koblet med strategiske forretnings- og utviklingsplaner Første steg i dette arbeidet er å vurdere sine utviklingsmuligheter og sette mål. Så vurdere hva trengs av ressurser og kompetanse for å komme dit. Deretter kartlegge kompetanse hos ansatte og sammen med ansatte definere deres kompetanseutviklingsbehov, samt finne frem til relevante kompetansetilbydere og sikre at ny kompetanse umiddelbart blir tatt i bruk i den daglige driften og utviklingen. Det er nylig utviklet et verktøy som hjelper i strategisk tilnærming til kompetanseheving.

Refleksjoner på tampen

Både koronasmitte, bakterievekst, befolkningsvekst og kompetansegap kan modelleres med en kjent matematisk modell. Hva heter denne modellen, og hvordan bør man styre systemer som følger denne modellen slik at det ikke oppstår negative følger?

Ønsker du å lære mer om arbeidsmarkedet, både nasjonalt og lokalt? Klikk her.

Gjesteinnlegg av Elena Vladimirovna Rosnes, koordinator Kompetanseforum Østfold