Er du bevisst din digitale karrierekompetanse?

blogg er du bevisst din digitale karrierekompetanse

Digital karrierekompetanse handler om å ha digitale ferdigheter og kunne bruke internett til å søke informasjon, opprette kontakt samt bygge et positivt profesjonelt omdømme. Den norske befolkningen er kjent for å bruke internett mye, vi er opptatt av ny teknologi og vi er raske til å ta den i bruk. Foto: Photo by Yogas Design on Unsplash

Vår fremtid privat og på jobb blir mer digital

Det er viktig at vi har tilstrekkelig forståelse av teknologien til å kunne fungere i og påvirke samfunnet. I min hverdag som karriereveileder treffer jeg mennesker med stor variasjon i sin digitale karrierekompetanse, fra meget høy til lav eller ingen. Jeg har hatt veisøkere som aktivt har tatt avstand «Jeg tror ikke på e-post!» og selv ikke har ønsket å tilegne seg digitale ferdigheter. Andre ser nytten og behovet, men synes det er vanskelig, og trenger hjelp og opplæring. Felles for begge disse gruppene med lav digital karrierekompetanse er at de vil møte på utfordringer i vårt moderne samfunn, fordi vår fremtid både privat og på jobb vil bli mer digital. Den enkelte av oss vil i begrenset omfang kunne løse våre oppgaver uten enten å dokumentere, kommunisere eller håndtere viktige «papirer» som søknader, fakturaer, kontrakter, timelister og så videre digitalt.

Har du god digital karrierekompetanse?

For å utforske din egen digitale karrierekompetanse kan du begynne med å svare på spørsmålene nedenfor med ja eller nei.

  1. Forstår du konsekvensene av at internett har kommet som en ny læringsarena for karriereutvikling, og nyttiggjør du deg nettet i din egen karriereutvikling?
  2. Kan du tilegne og forholde deg til karriereinformasjon og læringsressurser på nett?
  3. Forstår du og kan du kritisk forholde deg til ulike kilder for informasjon om yrker og utdanninger på nettet?
  4. Bygger du relevante nettverk via sosiale medier som er hensiktsmessige for din karriereutvikling?
  5. Bruker du internett til å kommunisere via ulike plattformer og har du «netiquette» som gjelder på forskjellige typer nettfora? Eksempelvis til hva og hvordan du kommuniserer på Facebook kontra LinkedIn.
  6. Publiserer du innhold på nettet som gjør deg synlig for andre? Også om din jobberfaring og utdanning, dine kompetanser og interesser? 
  7. Vedlikeholder du din egen nettprofil og dine digitale fotspor som en del av din karriereutvikling?

Kan du svare ja på alle spørsmål? Gratulerer! Da har du nok god digital karrierekompetanse. Var det derimot flere nei eller var dette vanskelig å forstå? Velkommen til veiledning ved Karrieresenter Østfold for videre utforskning av dine digitale karrierekompetanser for bruk i ditt utdannings- og arbeidsliv.

Mer informasjon om digital karrierekompetanse

Du kan lese mer om The seven C`s of digital career literacy av Tristram Hooley (https://adventuresincareerdevelopment.wordpress.com/) i NOU 2016:7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn  (https://www.regjeringen.no/contentassets/05a79a5ed91e40e1a80e6f8028b21e3e/no/pdfs/nou201620160007000dddpdfs.pdf) og Erik H. Haugs bok Karrierekompetanser, karrierelæring og karriereundervisning (Fagbokforlaget, 2018).