Er du bevisst hvordan tilfeldigheter påvirker ditt utdannings- og arbeidsliv?

Tilfeldigheter er det mange av i alles liv, og de kan få innflytelse på hvordan livet utvikler seg når det kommer til utdanning og jobb. Ja, noen ganger kan tilfeldigheter til og med ha en helt avgjørende betydning.

En tilfeldighet kan være et møte med et menneske, en opplevelse eller en hendelse. Dette er noe som ligger utenfor din kontroll, som ikke er planlagt, men som likevel kan få betydning for hvordan din karriere utvikler seg. Mange omtaler slike tilfeldigheter som at de har vært heldige, hatt flaks eller at de har vært på rett plass til rett tid. Hvilke tilfeldigheter har spilt inn på hendelser og valg i ditt liv?  

I en karriereveiledningsteori har J. D. Krumboltz skrevet om det han kaller planlagte tilfeldigheter. Han ser karriereutvikling som et produkt av utallige læringserfaringer hvor både planlagte og ikke planlagte begivenheter har spilt inn. Vi mennesker følger ulike veier gjennom livet, og tilfeldigheter er normale og nødvendige komponenter eller deler i enhver karriere. Han trekker frem tre steg for å hjelpe oss til å kunne «kontrollere» tilfeldighetene:  

  1.  Posisjonerer deg for å oppleve tilfeldighetene.  
  2. Vær våken og observant for tilfeldighetene.  
  3. Etter at tilfeldighetene har oppstått så ta initiativ for å nyttiggjøre deg av dem. 

Å være oppmerksom på at tilfeldigheter kan spille inn på hvordan livet utfolder seg, er en viktig ferdighet å ha. Det handler om å være bevisst på at man kan velge å handle eller ikke dersom en tilfeldighet oppstår, og at du er bevisst om hvordan du velger å handle. Krumboltz legger også vekt på noen grunnholdninger som vi trenger for å møte den usikre fremtiden, og det er nysgjerrighet, utholdenhet, optimisme, fleksibilitet og mot til å ta sjanser. Hvordan passer disse holdningene med deg? 

Fra norske folkeeventyr kjenner vi Espen Askeladd som gledet seg over å finne ting som han kanskje kunne få bruk for en dag. Han viste karriereferdigheter som gjorde at han klarte å utnytte tilfeldighetene han møtte på sin vei, slik at han til slutt vant både prinsessa og halve kongerike. 

Ønsker du veiledning rundt dette temaet er du velkommen til oss ved Karrieresenter Østfold. Reflekter gjerne over følgende spørsmål før du kommer: 

  • Hvilke tilfeldigheter har hatt innflytelse på valg av utdanning og jobb i ditt liv? 
  • Hvordan kan du legge til rette for at «gode» tilfeldigheter kan skje?