Er du bevisst på eget kroppsspråk?

Er du bevisst på eget kroppsspråk?

Visste du at kroppsspråket utgjør over 70 prosent av kommunikasjonen vår? Dette forteller oss at kroppsspråk er svært viktig når vi kommuniserer med hverandre og er en stor del av helhetsinntrykket man får av en person.

I et jobbintervju er kroppsspråk viktig, at det brukes på en god og hensiktsmessig måte. Gode svar i intervjuet, underbygges av kroppsspråket og de signalene man sender.

Dersom du sier en ting, men kroppen viser det motsatte, så er det hva kroppen viser som er det etterlatte inntrykket.

Det sier Liv Anne Fossbråthen som jobber som høyskolelektor ved Høyskolen i Østfold, og som forsker på dette feltet.

Vi har samlet noen tips til hvordan du kan tenke på ditt eget kroppsspråk under jobbintervjuet.

  • Tenk på hvordan du sitter. Dersom du sitter langt ned i stolen, kan du bli oppfattet som lat, og lener deg for langt fremover i stolen kan du bli oppfattet som aggressiv. Eksperter er enige om at den mest sympatiske sittestillingen er å sitte rett i stolen.
  • Kryssede armer kan signalisere motstand, og du kan fremstå som mindre åpen og lite interessert i den man snakker med. Du fremstår ofte mer imøtekommende dersom du for eksempel har armene åpne i fanget.
  • Overdreven nikking eller gestikulering kan ha en negativ effekt under jobbintervjuet. Det holder å si ja, og nikke et par ganger samtidig som du viser et smil. Det kan også være fordelaktig å opptre kontrollert og rolig under jobbintervjuet, og unngå intens gestikulering som å veie med armene.
  • Tvetydig mimikk vil si at budskapet i det man sier ikke samsvarer med kroppsspråket ditt. Dersom du for eksempel får spørsmål om hva du synes er mest spennende med jobben du har søkt, og svarer på dette med et mimikkfattig ansiktsuttrykk vil det ikke være særlig overbevisende for de som intervjuer deg. Det vil også kunne tolkes som uærlighet, noe som igjen vil være uheldig i en intervjusetting.
  • Øyekontakt, mangel på øyekontakt eller for mye øyenkontakt? Det er riktig å ha øyekontakt med den du snakker med, men tenk på at det er naturlig å flytte blikket av og til og holde øyekontakt i passe intervaller slik at intervjuer ikke opplever at øyekontakten blir for intens. Det er også viktig å beholde øyekontakten dersom du opplever å få et vanskelig eller ubehagelig spørsmål under intervjuet. Dersom du mestrer å holde øyekontakt i slike situasjoner fremstår man ofte som mer selvsikker og trygg på seg selv.

5 gode grunner til at du bør bli mer bevisst ditt eget kroppsspråk

  • Du kan fremstå som mer selvsikker
  • Du blir tydeligere når du kommuniserer med andre
  • Du unngår at andre henger seg opp i dine små uvaner
  • Du får med deg «publikumet» på en bedre måte når du skal si noe eller fremføre noe
  • Du flytter fokuset fra deg til det du faktisk sier

Spør noen du kjenner om hjelp

Dersom du er usikker på eget kroppsspråk, kan det være en ide å spørre noen som kjenner deg godt om hvordan du fremstår. Det er ikke alltid en selv legger merke til at man fikler med fingrene, biter negler eller klikker med kulepennen i situasjoner man føler seg stresset eller nervøs. Hvis du blir bevisst på dette kan det være lettere å gjøre en endring. Det er et utrykk som sier «fake it till you make it» Det betyr at hvis du blir bevisst på eget kroppsspråk, er det lettere å øve seg, slik at du får til en positiv endring. Du kan faktisk «lure» hjernen din til å tro på dette, og dermed skape en endring.

Dette med kroppsspråk høres kanskje utfordrende ut? Men fortvil ikke! Det er faktisk mulig å øve seg på dette. Samtidig er det viktig å tenke på at man ikke nødvendigvis bør overanalysere eget kroppsspråk, men ha fokus på å finne en balanse.

Sist, men ikke minst; Husk å være deg selv! Det er rom for ulikheter. Noen er introverte, andre er ekstroverte. Noen fremstår som selvsikre og andre som mer ydmyke eller reserverte. Det er lov å kjenne på nervøsitet før et jobbintervju, det er helt normalt. Men ved å være bevisst på hvordan du fremstår, kan det være enklere å gjøre tilpasninger.

Øvelse er viktig før et jobbintervju, øve med en venn kanskje en profesjonell karriereveileder på Karrieresenter Østfold. Du er velkommen til å bestille gratis intervjutrening hos oss.

Kilder: Kvalsund Ragnvald (2006) Oppmerksomhet og påvirkning i hjelperelasjoner, tapir akademisk forlag