Er du jobbsøker? Vil du ha mitt beste tips som karriereveileder?

jobbsøker få tips fra karriereveileder

I mine år som karriereveileder har jeg møtt mange jobbsøkere. Alle er forskjellige med tanke på personlighet, bakgrunn og alder, og de har ulikt ståsted for å søke veiledning. De har derimot ett fellestrekk, og det er at de aller fleste opplever jobbsøkerprosessen som utfordrende. I denne bloggen ønsker jeg å dele mitt beste tips, som jeg håper kan hjelpe deg til å bli en enda bedre jobbsøker. Foto: Photo by Marten Newhall on Unsplash

Tipset er: Søk deg til og ikke fra en jobb!

Se film om alt du trenger å vite om jobbsøking

Rett fokus

At du søker deg til og ikke fra en jobb gjør noe med din innstilling og tankesett både for hvordan du skriver CV og søknad, men også hvordan du forbereder deg til et eventuelt intervju. Arbeidsoppgaver som du både liker og mestrer gir arbeidsglede, og viser din motivasjon som er viktig å formidle til en arbeidsgiver. Er du bevisst dette vil det bli enklere å finne aktuelle stillinger og bedrifter, og i tillegg vil selve jobbsøkingen bli bedre. Den største bonusen blir faktisk at du søker og forhåpentligvis får en stilling du kommer til å både like og mestre over tid.

Vær fremtidsrettet

En arbeidsgiver vil vite hvorfor du vil jobbe hos dem, ikke hvorfor du søker deg fra stillingen du har i dag. Du kan ha gode grunner for at du ikke lenger kan eller vil fortsette i den gamle jobben, men det har lite betydning for ny arbeidsgiver at for eksempel reiseveien er lang, lederen vanskelig, kollegaene udugelig eller at arbeidsoppgavene er kjedelige. Fortell heller hva du ønsker fremover, og hvorfor du er motivert for akkurat disse arbeidsoppgavene, denne stillingen og denne bedriften. Med andre ord at du søker deg til.

Hva er arbeidsgiver opptatt av?

Som jobbsøker er det selvfølgelig viktig å være bevisst hvilke rammefaktorer du ønsker ved en jobb. Eksempler på rammefaktorer er lønn, arbeidstid, reisevei, stillingsstørrelse, fast stilling, offentlig virksomhet, god pensjonsavtale og trygg arbeidsplass. Dette er viktige argumenter for deg, men kanskje ikke like relevant for hvorfor arbeidsgiveren skal vurdere å ansette deg. Arbeidsgiver vil heller ha svar på tre følgende spørsmål:

  1. Kommer du til å levere?
  2. Blir du værende i jobben?
  3. Passer du inn i arbeidsmiljøet? 

Kan du svare ja på spørsmålene; så forklar og begrunn for arbeidsgiveren hva du har å bidra med og hvorfor de skal ansette deg.

Lykke til med jobbsøkingen til den nye jobben!

Ønsker du å lære med om jobbsøkerprosessen? Bli med kurs og/eller bestill individuell karriereveiledning gratis på Karrieresenter Østfold.