Er du senior og ønsker å stå lenge i jobb?

er-du-senior-og-onsker-a-sta-lenge-i-jobb

Prosjektet ExitAge gir kunnskap om de eldste i arbeidslivet, samt innsikt i hvordan virksomheter forholder seg til aldersgrenser og til sine eldste ansatte. Jeg har i denne bloggen tenkt å gi deg noen utdrag som du kan nyttiggjøre deg i eget arbeidsliv, hvis du er en av dem som fortsatt ønsker å være i jobb når de fleste andre har gått av. Her får du tips, om styrkene du bør fremheve og utfordringene du bør jobbe med, for å fortsatt være en attraktiv arbeidstaker selv om du nærmer deg 70 år. Foto: Photo by David Siglin on Unsplash

Når blir du eldre senior?

Det er ingen klar og entydig aldersavgrensning på hvem som regnes som senior i arbeidslivet. I ExitAge regnes personer fra 50 år og oppover som senior. Aldersgruppen 67-75 år omtales som eldre senior.

«Ved hvilken alder vil du anslå at folk begynner å bli regnet som eldre i arbeidslivet?» er et spørsmål Norsk seniorpolitisk barometer stiller både yrkesaktive og ledere. Lederne svarer i 2019 alderen 56,6 år, og har derfor en oppfatning av at personer blir eldre tidligere enn hva yrkesaktive selv mener. De yrkesaktive svarer alderen 58,9 år.

Hvordan er din ansettbarhet?

Ansettbarhet handler om din attraktivitet som arbeidskraft. Det dreier seg om en persons muligheter til å beholde en jobb, få nye og attraktive stillinger/oppgaver internt i virksomheten, eller ny jobb i det eksterne arbeidsmarkedet.

I Norsk seniorpolitisk barometer blir lederne også spurt om ved hvilken alder de ville nøle med å innkalle til intervju. Her svarer de alderen 58,8 år. Dette betyr at eldre jobbsøkere har en utfordring å imøtekomme for å være attraktive for arbeidsgiverne.

Erfaringer fra NAV bekrefter at seniorer kan ha det vanskelig å få innpass i og opprettholde en god arbeidssituasjon.

Hva kjennetegner de eldste yrkesaktive?

Det som kjennetegner de eldste yrkesaktive er at de er svært engasjerte, har god helse, høy utdanning, er selvstendig næringsdrivende og er menn. Ofte har de en partner som fortsatt er i jobb. De jobber ikke fordi de må økonomisk, men har stor arbeidsglede og arbeidslyst, høyt energinivå, høy tilfredshet med arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø. De er også mer aktive på andre arenaer (frivillig arbeid og pass av barnebarn) – enn ikke-yrkesaktive i samme alder. Hvordan passer dette med deg? Dette kan være viktige momenter å fremheve for aktuelle arbeidsgivere i jobbsøkerprosessen.

Jobbegenskaper

Oppfatningen av eldre arbeidstakere som gruppe kjennetegnes av at alder i seg selv ikke synes å svekke muligheter for gode arbeidsprestasjoner i særlig grad. Eldre ser ut til å prestere like bra som yngre, men det varierer etter type arbeid. Høy alder kan være en ulempe når arbeidet er fysisk krevende eller underlagt tidspress. Erfaringer og ekspertise kan derimot veie opp for de eventuelle fysiske begrensningene. Hvis vi generaliserer, kan eldre sine jobbegenskaper deles i gode og mindre gode egenskaper. Her er det viktig å huske på at vi snakker om oppfatning av grupper og ikke av den enkelte.

Jobbegenskapene som blir vurdert som positive for seniorer er fagkunnskap, ansvarlighet, solidaritet, stolthet, glade i jobben sin, lite fravær, samarbeidsevne og sosiale ferdigheter.

Jobbegenskapen som eldre yrkesaktive blir vurdert mindre gode på er omstillingsevne, kreativitet, produktivitet, endringsvillighet og læringsvilje. Ord som trege, mer i opposisjon, slitne og mindre forståelsesfulle blir også nevnt.

Kjenner du deg igjen? Eller kanskje ikke? Uansett kan dette minne deg på hvordan andre tenker om din aldersgruppe slik at du kan bruke denne kunnskapen til din fordel i jobbsøkingen. Husk å fremhev dine styrker med begrunnelser. Bli bevisst på dine svakheter og utfordringer, og vis hva du kan kompensere med av andre egenskaper. Og du – ikke glem å fortelle arbeidsgiveren om din motivasjon for bedriften og arbeidsoppgavene! At du vil stå lenge i jobb er en ønsket utvikling av norske myndigheter. Aldringen av befolkningen øker behovet for at flere står i jobb lengre enn i dag, på grunn av arbeidskraft og kompetanse. Håper du har fått noen nyttige innspill om din seniorkarriere. Ønsker du veiledning rundt disse temaene er du velkommen til gratis veiledning hos oss ved Karrieresenter Østfold.