Etikk – en praktisk vinkling

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Som det fremstår av bokens tittel, får vi her en praktisk vinkling på etikk. Boken kan brukes som et hjelpemiddel til å strukturere og analysere dagligdagse etiske og moralske utfordringer. Den gir oss også en anvendelig verktøykasse.

Boken er skrevet til alle som lever og arbeider med andre mennesker, og som ønsker å reflektere over hvordan vi kan forbedre dette fellesskapet. Den er for yrkesutøvere som vet at deres handlinger får konsekvenser for andre og som ønsker å bidra til at disse konsekvensene blir gode.

Navn: Etikk – en praktisk vinkling

Utgivelse: 2013 (2. utg.)

Forfattere: Kjartan Skogly Kversøy

Tema: #Faglitteratur #karriereveileder #etikk #forveiledere #reflektere

Om boken:

Etikk – en praktisk vinkling presenterer ni grunnleggende perspektiver på etikk. Boken er lagt opp slik at leseren skal kunne tilegne seg verktøy som kan brukes til å analysere hverdagens og arbeidslivets etiske utfordringer og dilemmaer. Forfatteren legger vekt på det praktiske, og toner ned teoretiske detaljanalyser.

Boken belyser grunnmønstre innenfor de ulike perspektivene, og viser styrker og svakheter. Meningen er å kunne lese om et perspektiv, for så å kunne reflektere over dette i møte med praktiske utfordringer. Boken inneholder også en verktøykasse for strukturert etisk refleksjon.