Etikk for pedagoger

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Etikk for pedagoger gir en innføring i grunnleggende moralfilosofiske emner som pedagoger trenger for å reflektere over egen profesjonsetikk i møte med etiske utfordringer. Forfatteren ønsker med boka å få pedagoger til å tenke selv og reflektere over sine veivalg og sine hverdagshandlinger.

Navn: Etikk for pedagoger

Utgivelse: 2019 (3. utg.)

Forfattere: Lars Gunnar Lingås

Tema: #Faglitteratur #karriereveileder #etikk #forveiledere #verdier #refleksjon #menneskesyn

Om boken:

I Etikk for pedagoger gir forfatteren en innføring i den diskursetiske tilnærmingen. Den samsvarer med læreres tradisjon for å legge vekt på profesjonens verdigrunnlag og for å møte etiske utfordringer gjennom refleksjon. Forfatteren tar også opp forholdet mellom livssyn og etikk, og forholdet mellom menneskesyn og etikk. Verdigrunnlaget i pedagogikken vies stor plass. Det gis mange eksempler på etiske utfordringer og dilemmaer i pedagogers arbeid. I boka finner du en refleksjonsmodell som kan bidra til etisk bevisstgjøring og utvikling av god dømmekraft i møte med fagets utfordringer og dilemmaer. Den egner seg godt som fagbok for yrkesutøvere som vil forbedre og fornye seg i sin profesjonsutøvelse.