Få mer ut av nettverket ditt

Få mer ut av nettverket ditt

Jo større nettverk du har, jo større er muligheten for at du kjenner noen med behov for akkurat din kompetanse. Et bredt nettverk gjør det lettere å få vite om jobbmuligheter som dukker opp. Dersom du har opparbeidet deg gode relasjoner med de riktige menneskene, øker du også mulighetene for å bli prioritert gjennom jobbsøkerprosessen. Derfor kan nettverket ditt spille en viktig rolle når du er på leting etter ny jobb – enten du søker deg til håndverkerbransjen eller akademia – eller noe helt annet. Grafikk: Avia

Se film om hvordan du finner ledige jobber og alt du trenger å vite jobbsøking

Gi og ta i nettverket ditt

Nettverksbygging handler først og fremst om å utvikle gode relasjoner. Derfor er det viktig at du gjør deg noen tanker om hvordan du kan være til nytte også for den andre personen. Framfor å spørre om noen vet om eller kan gi deg en jobb, kan det være klokt å heller be den andre parten om gode råd. Kanskje kan noen i nettverket ditt gi deg innsikt i hva slags kompetanse du bør utvikle for å bli en aktuell kandidat i framtiden? Vær derfor nysgjerrig, still spørsmål og lytt til svarene som kommer. De fleste er glade for å kunne dele av sin erfaring!

Samtidig kan du gjerne tilby den andre personen din kunnskap og dine perspektiver rundt et jobbrelatert tema. Dersom du er nyutdannet, har du kanskje friske tanker omkring et emne som den andre personen ikke har tenkt over før? Kanskje kan du tilby deg å presentere funnene dine fra en akademisk oppgave? På den måten kan dere bygge en relasjon som begge har nytte av.

Kartlegg ditt eksisterende nettverk

Før du begynner å skape og videreutvikle relasjoner, bør du dog gjøre deg opp noen tanker om hvor du vil. Deretter bør du tenke over hva nettverket ditt helst skal bidra med for å komme akkurat dit. Når du vet dette, kan du begynne å kartlegge hvordan nettverket ditt egentlig ser ut i dag. Hvem kjenner du som du potensielt kan samarbeide med, eller som kan gi deg innpass der du ønsker? Eller – hvem kjenner du som kan introdusere deg for en slik person? Er det noen familiemedlemmer eller slektninger som kan være en verdifull ressurs? Hva med en venn, tidligere kollega eller studiekamerat? Eller kanskje en av de andre foreldrene fra barnas fotballag? Lag en oversikt over hvilke personer du kjenner som muligens kan hjelpe deg dit du vil, og ikke vær redd for å ta kontakt!

Hvordan utvide nettverket?

Noen ganger finner man ikke de riktige personene i sitt eksisterende nettverk. Da bør du undersøke hvordan du kan komme i kontakt med nye mennesker og miljøer. LinkedIn kan være et verdifullt verktøy for å utvide det profesjonelle nettverket. En god start kan være å følge virksomheter og grupper som tar for seg temaene du selv er interessert i. Da kan man dele kunnskap og erfaringer på nett, og kanskje danner det seg fruktbare relasjoner ut fra dette. Selv om det ofte er lavere terskel for å legge til en person på LinkedIn enn i andre sosiale medier – bør du som regel skrive kort om hvem du er og hvorfor du ønsker å knytte kontakt. 

Utnytter du LinkedIn godt nok?

Du kan også bruke LinkedIn til å få innpass på relevante arrangementer. De fleste bransjer arrangerer tilstelninger som frokostmøter, medlemsmøter eller fagdager. Dette er arenaer hvor man som arbeidssøker kan komme i kontakt med relevante personer i bransjen man ønsker innpass i. Et fast håndtrykk og en faglig diskusjon på et slikt arrangement kan gjøre at du blir lagt merke til for framtiden.

Uansett hvordan du velger å bruke og utvide nettverket ditt, bør du huske på at du også bør gi noe tilbake til de andre partene. Ikke sett din egen interesse først, og ikke forvent å alltid få noe tilbake. Da er du godt i gang med å skape gode relasjoner, som med litt tålmodighet og innsats kan åpne spennende dører.

Finn ut mer om hva som er lurt å tenke på når du skal søke jobb.