Fassett-mennesket, personlighet og rolle

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Fasset-mennesket henvender seg til alle som vil lære om ulike sider ved sin personlighet; til ledere, personalansvarlige, coacher og konsulenter som ønsker å forstå og forbedre det mellommenneskelige samspillet, og til studenter i psykologi og pedagogikk, lederutdanninger og personaladministrative utdanninger.

Navn: Fasset-mennesket, personlighet og rolle

Utgivelse: 2007, 3. opplag 2012

Forfattere: Paul Moxnes

Tema: #Faglitteratur #karriereveileder #Fasset-mennesket #forveiledere

Om boken:

Hvem er jeg? Er et viktig spørsmål ikke bare for ungdom under oppvekst, men også for voksne som ønsker å forstå seg selv og videreutvikle seg, f.eks. i ledelse. Psykologiprofessor Paul Moxnes dukker i denne boken ned i de store spørsmål og konstaterer at personlighet og atferd kan endres og – hvis forholdene legges til rette – skape bedre liv, ledelse og samspill. Boken inneholder hel nye faglige bidrag til forståelsen av rolle og personlighet. Den gir en både bred og dyp framstilling av psykologiske tema forelest på et av Norges mest kjente og anerkjente lederutviklingskurs, Samspill og ledelse. At boken tar for seg store og viktige tema gjør den lærerik, treffende og utfordrende. Fordi Moxnes i tillegg skriver godt og våger å utlevere seg i så stor grad som han gjør, oppnås en ekstra dimensjon i leseglede.