Finn utdanning som voksen – hvordan gå frem og hva kan karriereveiledning hjelpe deg med?

Illustrasjonsbilde

Det er mange som vurderer utdanning i voksen alder. Voksne har ofte ønske om faglig utvikling i form av en videreutdanning, ser etter helt nye utdanningsmuligheter eller kanskje de endelig har muligheten til å satse på utdanningen de alltid har ønsket seg. Felles for mange er at de anser utdanning i voksen alder som en riktig investering i fremtid. Det å finne den riktige utdanningen kan være utfordrende, da kan vi som karriereveiledere bistå med hjelp og veiledning.

Du er motivert og klar til å ta utdanning i voksen alder, men vet du hvilken utdanning er riktig for deg og hva som er lurt å tenke gjennom før du velger? Her er noen av faktorene som bør tas med i vurderingen.

Finn en utdanning som passer deg

For å finne ut hvilken utdanning som er riktig for deg, må du finne ut av hva du ønsker å oppnå med utdanningen og hvilke jobber den vil kvalifisere til. Noen ønsker å gjøre et karriereskifte, mens andre ønsker å styrke eller utvikle sine faglige egenskaper i yrket de allerede praktiserer – noe som kan gi mer spennende arbeidsoppgaver og større ansvar i nåværende stilling.

Finn en utdanning som ivaretar både dine personlige egenskaper og interesser. Utforsk, kartlegge og skaffe mest mulig informasjon om de utdanningene du vurderer, det innebærer blant annet å lese studieplaner grundig. I noen tilfeller kan det også være en god ide å snakke med tidligere studenter.

Lag en plan for å nå målet

Når en har bestemt seg for en utdanning, er det neste steget å legge en plan for gjennomføring. For voksne innebærer dette kanskje tilrettelegging på jobben, permisjon eller en deltidsjobb. Familiesituasjonen må også tilpasses, noen vil kanskje trenge barnepass og hjelp fra nettverk og familie. Dette er også viktig å vurdere tidsperspektivet for å sikre kapasitet og tid til skolearbeid. Noen ønsker å studere heltid, mens for andre passer det bedre med deltid. Nettbaserte eller samlingsbaserte utdanninger er også fleksible alternativer. Til slutt vil det være lurt å skape gode studierutiner, særlig hvis det har gått lang tid siden sist du studerte.

Undersøk økonomiske løsninger og søk støtte

Skaff deg oversikt over alle kostnader og økonomiske støtteordninger for voksne studenter, da det å være student kan være dyrt. Skolepenger, avgifter, pensumlitteratur og livsopphold er forskjellige mellom ulike utdanninger og studiesteder. Noen velger å ha en jobb ved siden av studiet, mens andre kan få støtte fra egne arbeidsgivere som ser positivt på kompetanseheving hos sine arbeidstakere. De fleste søker om lån og stipend i Statens Lånekasse, men det finnes også muligheter for støtte hos en rekke fond, legater og stipender. Derfor er det viktig å kartlegge alle muligheter.

Vurder karriereveiledning

Mulighetene er mange, noe som gjør det krevende å finne og velge utdanning. Karriereveiledning kan bistå i prosessen med å kartlegge personlige interesser, egenskaper og verdier, og basert på disse utforske de forskjellige mulighetene som finnes. Er du fortsatt usikker på hva du vil, og har behov for hjelp, informasjon og veiledning? Husk at du kan få gratis karriereveiledning hos oss på Karrieresenter Østfold eller andre fylkesvise karrieresentrene i landet.