Finnes det en fasit for jobbsøknad og CV?

Finnes det en fasit for jobbsøknad og CV

Nei, det finnes ingen fasit! Selv om det ikke finnes noen fasit for hvordan en CV eller søknad skal se ut, vet vi at disse to dokumentene er viktige når arbeidsgiver skal vurdere en jobbsøker i ansettelsesprosessen. I CV og søknad bør du kunne argumentere godt for hvordan din kompetanse kan møte arbeidsgivers behov. Hold informasjonen relevant, og sett opp innholdet og argumentasjonen på en oversiktlig og lettfattelig måte.

Bruk tid på å skreddersy din CV

Et godt førsteinntrykk av din CV øker mulighetene for å bli valgt ut til intervju. Innhold og oppsett bør gi en god oversikt over din bakgrunn og kompetanse, tilpasses den aktuelle stillingen. At du bruker tid og krefter på å skreddersy CV og søknad forteller arbeidsgiveren at du har stor motivasjon for å jobbe hos akkurat dem.

En CV gir oversikt

CV bør gi arbeidsgiver en oversikt over all kompetanse du har tilegnet deg som er relevant for stillingen. Det er vanlig å sette opp denne informasjonen i omvendt kronologisk rekkefølge, slik at de nyeste erfaringene nevnes først i dokumentet. En CV som får frem innholdet i utdanning og arbeidserfaring viser du at du er bevisst egen kompetanse. CV-en forteller at du ser hvordan din kompetanse kan komme til nytte i jobben du søker på. En informativ og relevant CV fører gjerne til at arbeidsgiver også vil lese søknaden din. 

Forstå stillingsutlysningen når du skriver jobbsøknad

Din forståelse for stillingsutlysningen danner utgangspunktet for søknaden. Dersom du i søknaden klarer å argumentere for at du mestrer arbeidsoppgavene, at du passer inn og at du er motivert til å yte en god jobb, er sjansen stor for at søknaden din begynner å bli god. Du bør strukturere søknaden slik at den etterspurte informasjonen kommer tydelig frem. En tommelfingerregel er at søknaden helst ikke bør være lengre enn en side. Veien fra en god søknad til et jobbintervju kan være ganske kort.   

Det finnes ingen fasit, men kort oppsummert; Din CV og søknad bør få frem at du kan utføre arbeidsoppgavene, passer til stillingen – og at du er motivert for å gjøre en god innsats.    

Lykke til med din jobbsøkerprosess, og velkommen til å benytte deg av våre karrieretjenester.  

Her finner du gode tips til hvordan du skriver jobbsøknad og CV: