Flerkulturell fellesskole: kompetanse i mangfold

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Hvordan skal vi forholde oss til en flerkulturelt sammensatt elevmasse? Hvilke utfordringer har vi knyttet til flerkulturell tematikk i skolen? Boken er bl.a. relevant for alle som jobber i skolen, som veiledere, eller for deg som ønsker en forståelse for fagfeltet.

Navn: Flerkulturell fellesskole: kompetanse i mangfold

Utgivelse: 2016

Forfattere: Janne Thoralvsdatter Scheie

Tema: #Faglitteratur #karriereveileder #karrierelæringforvoksne #forveiledere #tverrkulturell #pedagogikk

Om boken:

Janne Thoralvsdatter Scheie inspirerer i dette heftet til endring av skolen innhold og organisering slik at det er mulig for alle elever å bli likeverdige deltakere i et flerkulturelt læringsfellesskap.