Flerkulturelle arbeidsplasser – en veiviser

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Forfatteren har skrevet boken med et mål om å øke kunnskapen vår rundt hva som foregår på arbeidsplassene etter at innvandrerne er kommet i arbeid, og for å bli bevisst utfordringer som kan oppstå på flerkulturelle arbeidsplasser. Boken legger til grunn at norsk arbeidsliv bør gjenspeile mangfoldet som finnes i befolkningen, og at det nettopp er mangfoldet som styrker Norge i det internasjonale markedet og som igjen gir et konkurransedyktig arbeidsliv.

Navn: Flerkulturelle arbeidsplasser – en veiviser

Utgivelse: 2010

Forfattere: Viktor Roddvik

Tema: #Faglitteratur #karriereveileder #karrierelæringforvoksne #forveiledere

Om boken:

Denne boken gir kunnskap om utfordringene bedriftene møter ved å få innvandrere og utenlandske arbeidstakere i arbeidsstokken. Hvilke særtrekk ved norsk lederstil og kommunikasjon om arbeidsoppgaver skaper utfordringer på flerkulturelle arbeidsplasser? Hvordan forbereder og forholder en flerkulturell arbeidsplass seg til norskopplæring, faglig opplæring, kjønnsroller og kulturelle og religiøse forskjeller? Denne boken viser hvordan vi kan legge til rette for at en flerkulturell bedrift skal fungere optimalt, og hvordan flerkulturelle ansatte skal få utfolde sine ressurser på best mulig måte.