“For folk flest”. Fleksibel utdanning i praksis.

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Boken forteller om erfaringene Universitetet i Tromsø har gjort med etter- og videreutdanning, oftest på deltid. Fokus er hvordan man best mulig kan legge til rette for livslang læring. Artiklene bygger på erfaringer fra ulike fagområder og fra tilbud rettet mot ulike grupper.

Navn: “For folk flest”. Fleksibel utdanning i praksis.

Utgivelse: 2008

Forfatter: Gunnar Grepperud

Tema: #Videreutdanning #Etterutdanning #Utdanning på deltid #Livslang læring

Om boken:

Boken er en artikkelsamling skrevet av fagfolk innenfor flere ulike retninger. Temaene spenner fra pedagogiske utfordringer ved digital undervisning, til deltidsstudentenes kombinasjon av utdanning og arbeid. Et viktig fokus er tanken om at arbeid og læring henger nært sammen.