Hjem      For veiledere      Kurs for veiledere

Fagdagen 2024: Karriereveiledning og sosial bærekraft 

Tid: 18. april 2024 kl 08:30 – 15:15

Sted: Kalnes vgs, Sarpsborg

Påmeldingsfrist: 09.april 2024. Vi har begrenset antall plasser, karriereveiledere i grunnopplæringen og veiledere i NAV Østfold vil bli prioritert ved stor pågang.

Påmelding Om kurset

Om fagdagen

Østfold har mange unge i utenforskap. Hvordan kan karriereveiledning og karriereveiledere bidra til inkludering?

Målgruppe:

Karriereveiledere i grunnopplæringen og veiledere i NAV Østfold. Denne målgruppen vil også bli prioritert ved stor pågang.

Program:

08.30 – 09.00 Registrering

09.00 – 09.15 Velkommen ved Gitte Hovin, Karrieresenter Østfold og Geir Syvertsen, Partnerskap for karriereveiledning i Østfold

09.15 – 10.15 Østfold mot vippepunktet? Ulf Andersen, statistikksjef i NAV

Østfold står foran en krevende demografiutfordring som vil påvirke arbeidsmarkedet i stor grad. Utfordringen kan håndteres gjennom å løse 5 helt sentrale problemer i arbeidsmarkedet og samfunnet vårt. Behovet for økt inkludering av unge voksne i utenforskap kommer bare til å bli større i fremtiden.

Ulf Andersen har «alltid» jobbet med statistikk. Som statistikksjef har han ansvar for alt av statistikk som NAV produserer på etatens ansvarsområder. Ulf er en mye brukt foredragsholder og er kjent for sin evne til å gjøre kjedelig statistikk til lettfattelig og underholdende fagstoff.

10.15 – 10.30 Pause

10.30 – 11.45 Nye Østfold

Vi har invitert representanter fra kommunene i Partnerskap for karriereveiledning i grunnopplæringa til å si noe om ungt utenforskap i egen kommune/region; Hva er utfordringene, og hva gjøres?

Hege Aatangen, styreleder Karrieresenter Østfold og leder for Kompetanseforum Østfold, vil også dele sine tanker rundt kompetanse, utdanning og næringsliv. 

11.45 – 12.30 Lunsj

12.30 – 14.00 Unge utenfor skole og arbeidsliv: Hva kjennetegner dem, og hvordan hjelper vi dem? Tonje Fyhn, forsker og avdelingsleder NORCE

I foredraget sitt vil Tonje Fyhn presentere resultater fra en kunnskapsoppsummering om unge som står utenfor skole og arbeidsliv. Hva kjennetegner dem? Hvordan opplever de selv å være ufrivillig utenfor? Og hvilke løsninger kan hjelpe dem tilbake til deltakelse? Hun vil også komme inn på hvordan utenforskap kan forebygges og hvordan karriereveiledning kan bidra i denne viktige samfunnsutfordringen.

Tonje Fyhn (PhD) er forsker og avdelingsleder for Velferd, arbeid og helse i NORCE. Hun forsker på utenforskap og deltakelse i skole og arbeidsliv, og har de siste årene fokusert på unge voksne som er i denne situasjonen. Hennes faglige bakgrunn er innen samfunnspsykologi og intervensjonsforskning. Hun er opptatt av evidensbaserte tjenester og oppskalering av gode tiltak.

14.00 – 14.15 Pause

14.15 – 14.45 Kvalitetslaboratoriet – Cathrine Eriksen, lokal bidragsyter til Kvalitetslaboratoriet og rådgiver ved Cicignon skole

Kvalitetslaboratoriet er det digitale rommet for deg som vil sette kvalitet i karriereveiledning i fokus og bruke kvalitetsrammeverket i praksis. Cathrine vil vise oss ressurser og verktøy som kan hjelpe oss til å bli enda bedre veiledere, med støtte i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning

14.45 – 15.00 Avslutning, veien videre og takk for i dag ved Gitte Hovin og Geir Syvertsen.

Med forbehold om endring i programmet.

Påmelding:

Påmeldingsfrist: 09.april 2024. Vi har begrenset antall plasser, karriereveiledere i grunnopplæringen og veiledere i NAV Østfold vil bli prioritert ved stor pågang.

Beklager, skjemaet er ikke lengre tilgjengelig.

Del dette kurset: