Hjem      For veiledere

Karriereteorier

Som karriereveiledere leder vi karriereveiledningsprosesser, gir karriereinformasjon og legger til rette for karrierelæring. Dette krever at vi har en mangesidig og sammensatt karriereveiledningskompetanse. I tillegg til veiledningskompetanse, trenger vi kunnskap om karrierefaglige teorier og metoder.

Å ha innsikt i det teoretiske feltet gjør at vi kan anvende karriereteori til å utvikle og berike perspektiver i veiledningen, samt at vi gjør mer bevisste og tilpassede metodevalg. Karriereteoriene hjelper oss også med å forstå og se sammenhenger, og er et middel til å utvikle våre karrieretjenester.

Vi har valgt å dele et utvalg av relevante karriereteorier som vi ved Karrieresenter Østfold er inspirert av og bruker i vårt arbeid. Teoriene blir presentert kort, men med henvisning til litteratur som gjør at du kan utforske videre på egen hånd.

Tegning av en person som mottar e-postvarsel på laptopen sin

Nyhetsbrev for veiledere

Meld deg på nyhetsbrevet for veiledere og hold deg oppdatert på kommende arrangementer og nyheter fra oss.
Nyhetsbrevet er ment for deg som arbeider med karriereveiledning, i en eller annen form.

  • Ved å melde deg på nyhetsbrevet, samtykker du til at vi sender deg e-post. Du kan når som helst melde deg av ved å klikke på linken nederst i e-posten. Vi deler aldri e-postadressen med tredjepart.