Hjem      For veiledere      Karriereteorier

Informasjon, bearbeidelse og analyse fører til innsikt som igjen fører til bevisste valg

– Gary W. Peterson, James P. Sampson, Robert C. Reardon og Janet G. Lenz

CIP-teorien ble publisert i 1991 og bygger på kognitiv psykologi. Den grunnleggende tanken i denne teorien er at individets valg er tuftet på personens evne til å samle inn, bearbeide og analysere informasjon og på den måten opparbeide seg innsikt i de faktorene som står på spill i valget.

Teorien fokuserer på tre hovedtemaer i veiledningen: kunnskap om seg selv, kunnskap om arbeidsmarkedet og om beslutningskompetanse.

Et karrierevalg sammenlignes med det å stå overfor et problem som skal løses. Veileders rolle er å hjelpe personene til å overvinne gapet mellom en aktuell og en ønsket situasjon. Derfor legger forfatterne av teorien særlig vekt på å lære individet beslutningskompetanse. I dette ligger å innhente tilstrekkelig informasjon om seg selv og de ønskede mulighetene, og å reflektere bevisst rundt informasjonen man finner. Dette danner et grunnlag for å ta et gjennomtenkt karrierevalg.

Kilde: Højdal, L. & Poulsen, L. (2012) Karrierevalg Teorier om valg og valgprocesser. Schultz.

Tegning av en person som mottar e-postvarsel på laptopen sin

Nyhetsbrev for veiledere

Meld deg på nyhetsbrevet for veiledere og hold deg oppdatert på kommende arrangementer og nyheter fra oss.
Nyhetsbrevet er ment for deg som arbeider med karriereveiledning, i en eller annen form.

  • Ved å melde deg på nyhetsbrevet, samtykker du til at vi sender deg e-post. Du kan når som helst melde deg av ved å klikke på linken nederst i e-posten. Vi deler aldri e-postadressen med tredjepart.