Hjem      For veiledere      Karriereteorier

Vi konstruerer oss selv, våre interesser og mål ut fra det vi tror om oss selv, våre evner og utbyttet av valget

– Robert W. Lent, Steven D. Brown og Gail Hackett

Den sosialkognitive karriereteori (SCCT) ble introdusert i 1994 av Robert W. Lent, Steven D. Brown og Gail Hackett. Teorien er inspirert av Banduras tanker om sosial læring. Forfatterne bak SCCT mener at et karrierevalg ikke bare bygger på tidligere læringserfaringer, men at det snarere er et resultat av personens individuelle og subjektive konstruksjoner.

Den grunnleggende antagelsen er at valget primært blir påvirket av det individet tror om seg selv og sine evner, og av hva det forestiller seg kan være utbyttet av et spesifikt valg. De antagelsene personen gjør seg om seg selv og omverden ”oversetter” han til personlige mål som blir uttrykt gjennom interesser.

I tråd med dette sees individets interesser altså som et resultat av de konklusjoner personen har gjort seg om seg selv og omverden, og teorien foreslår derfor et øket fokus på de faktorer og prosesser som kan påvirke personens ”sannheter”. SCCT bygger sin veiledningsmodell på et konstruktivistisk perspektiv for å forstå valg og valgprosesser ved at den retter oppmerksomheten mot sammenhengen mellom individets selvrefererende tanker og ulike sosiale prosesser (interaksjon med omgivelsene). Et karrierevalg kan dermed ikke forstås uten at tar med den konteksten personen står i.

Kilde: Højdal, L. & Poulsen, L. (2012) Karrierevalg Teorier om valg og valgprocesser. Schultz.

Tegning av en person som mottar e-postvarsel på laptopen sin

Nyhetsbrev for veiledere

Meld deg på nyhetsbrevet for veiledere og hold deg oppdatert på kommende arrangementer og nyheter fra oss.
Nyhetsbrevet er ment for deg som arbeider med karriereveiledning, i en eller annen form.

  • Ved å melde deg på nyhetsbrevet, samtykker du til at vi sender deg e-post. Du kan når som helst melde deg av ved å klikke på linken nederst i e-posten. Vi deler aldri e-postadressen med tredjepart.