Hjem      For veiledere      Karriereteorier

Yrkesvalget er et resultat av en kognitiv utviklingsprosess der vi prøver å finne en plass i den sosiale og kulturelle sammenheng

– Linda Gottfredson

Linda Gottfredson sin teori om avgrensninger og kompromisser i forhold til yrkesvalg utkom i 1981. Hun er inspirert av John Holland sin trekkfaktorteori om karrierevalg og av Donald Super sin utviklingsorienterte teori om karriereutvikling.

Gottfredson ser på yrkesvalget som et resultat av individets kognitive utviklingsprosess, formet av både individuell, sosiale og kulturell input. Det vil si tilbakemeldingene og forventningene en veisøker møter i omgivelsene og måten en tolker disse. Ifølge teorien vil veisøkeren i denne prosessen avgrense og innsnevre feltet av mulige alternativer som overveies. Dette i et forsøk på å implementere sitt sosiale selv og å finne en plass i den spesifikke sosiale og kulturelle sammenhengen veisøkeren tilhører. Denne utviklingsprosessen kan føre til at veisøker kan begrense seg selv i forhold til valg av yrke, noe hun kaller et begrenset kognitivt kart over alternative muligheter.

Gottfredson har fokus på utviklingen av selvoppfattelse som også er en viktig del av prosessen. Gjennom kognitiv vekst konstrueres det en oppfattelse av yrker, av mennesker som jobber i yrket og av arbeidsoppgaver, noe som kan påvirke et senere yrkesvalg.

Kilde: Højdal, L. & Poulsen, L. (2012) Karrierevalg Teorier om valg og valgprocesser. Schultz.

Tegning av en person som mottar e-postvarsel på laptopen sin

Nyhetsbrev for veiledere

Meld deg på nyhetsbrevet for veiledere og hold deg oppdatert på kommende arrangementer og nyheter fra oss.
Nyhetsbrevet er ment for deg som arbeider med karriereveiledning, i en eller annen form.

  • Ved å melde deg på nyhetsbrevet, samtykker du til at vi sender deg e-post. Du kan når som helst melde deg av ved å klikke på linken nederst i e-posten. Vi deler aldri e-postadressen med tredjepart.