Hjem      For veiledere

Nyttige lenker for karriereveiledere

Her har vi samlet en rekke linker som kan være nyttige for deg som jobber med veiledning. 

Kompetanse Norge kurs og konferanser

Rådgiverforum Landskurs

Kompetanse Norge – koordinerer karriereveiledningsfeltet i Norge gjennom Nasjonal enhet for karriereveiledning. Målet er å styrke kvaliteten i karriereveiledningen og bidra til likeverdige tilbud for unge og voksne i alle livsfaser.

Utdanningsdirektoratet rådgivning – nettside for rådgivere og karriereveiledere. Inneholder aktuelt stoff og nyheter på fagområdet.

Rådgiverforum – er et faglig forum som arbeider for å utvikle karriereveiledningen (yrkes- og utdanningsrådgivningen) og den sosialpedagogiske rådgivningen på alle nivåer i utdanningssystemet.

IAEVG – International Association for Educational and Vocational Guidance

Career Scotland – se hvordan de tenker og integrerer karriereveiledning i Skottland.

vejlederforum.dk – et dansk møtested for karriereveiledere, sosialrådgivere, jobbkonsulenter etc.

Håndbok for karrieresamtalen – et hjelpemiddel for kontaktlærer/rådgiver i forbindelse med gjennomføring av karrieresamtalene i grunnskolen og i videregående opplæring. Også nyttig for foreldre/foresatte.

Utdanningsdirektoratet – her finner du en mengde statistikk, lover, forskrifter, læreplaner publikasjoner m.m. Direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring

Læreplaner LK06 – for videregående opplæring finner du her.

Se på nettsidene til fagskolene i landet og til Statlig spesialpedagogisk tjeneste, støttesystem som skal bidra til å legge til rette for god opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov.

norge.no – din veiviser i det offentlige.

skoleporten.no – nettstedet er en del av det nasjonale skolesystemet og samler bl.a. tilgjengelig data om skoler, læremiljø, karakternivå osv. Hensikten er å gi grunnlag for videreutvikling av skolen.

Kunnskapsløftet – siste nytt og informasjon om Kunnskapsløftet.

nokut.no – Nokut skal kontrollere og bidra til å utvikle kvaliteten på høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge. De gir også generell godkjenning av høyere utdanning i utlandet.

nordskol.org – siden inneholder informasjon om organisasjonene og pekere til sentrale temaer innenfor skolesektoren i de nordiske landene.

siu.no – senter for internasjonalisering av høyere utdanning. Er et kompetanse- -og informasjonssenter som fremmer internasjonalt samarbeid innenfor utdanning og forskning.