Hjem      For veiledere      Kurs for veiledere

Fullføringsreformen – hva er nytt som følge av ny opplæringslov?

Gratis webinar for veiledere
10. september 2024, kl. 13:00 – 15.00

Påmelding Om kurset

Om kurset

Fullføringsreformen skal bidra til at ungdom og voksne blir kvalifisert til å møte kravene i videre utdanning og arbeidsliv, og at de kan oppdatere sin kompetanse gjennom hele livet. Arbeidet med fullføringsreformen har en tidshorisont på ti år og omfatter om lag 100 tiltak som både Utdanningsdirektoratet og andre skal jobbe med. Tiltakene handler om alt fra regelverk og rettigheter til innhold, organisering og kompetanse. Ny opplæringslov blir innført i skoleåret 2024/2025 og fullføringsreformen må sees i sammenheng med denne. Webinaret har som hensikt å belyse hvilke endringer og muligheter ny lov og reform gir for den enkelte, både voksne og ungdom.

 

Målgruppe:

Karriereveiledere i Østfold – alle bransjer

Foto av Gitte Hovin

Om kursholderen

Gitte Hovin har jobbet som leder og karriereveileder ved Karrieresenter Østfold siden 2016. Hun har bakgrunn som fagansvarlig karriereveileder ved karrieresenteret på Universitetet i Oslo og som lærer i både grunnskole og videregående skole. Gitte har en master i «Rådgivning og voksnes læring» fra NTNU, samt en «Executive Master of Management» fra BI. Ved Karrieresenter Østfold er det oppgaver knyttet til rollen som daglig leder som tar meste av hennes tid. Hun gjennomfører også individuell veiledning og holder ulike kurs/foredrag for både veisøkere og veiledere.

Har du spørsmål?

Ta kontakt

Påmelding – 

Ved å sende inn dette påmeldingsskjemaet samtykker du til at vi bruker disse opplysningene i henhold til retningslinjene beskrevet i vår personvernerklæring. Du vil i etterkant av kurset/arrangementet motta evaluering på e-post.

Del dette kurset: