Hjem      For veiledere      Kurs for veiledere

Realkompetansevurdering

Gratis webinar for veiledere
Torsdag 28. september 2023 kl 13.00 – 14.00

Påmelding Om kurset

Om kurset

Realkompetanse er kunnskap og ferdigheter som er opparbeidet gjennom utdanning, lønnet- eller ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter. En person som ikke har formell utdanning som grunnlag for opptak til utdanning, kan søke om opptak på grunnlag av sin realkompetanse. Realkompetansen blir vurdert opp mot opptakskravene til den aktuelle utdanningen som søkes. Dette gjelder for personer som mangler grunnskole, generell studiekompetanse eller fagbrev, men som har en del relevant yrkeserfaring eller erfaringer fra andre deler av livet sitt.

Det er også mulig å få kortet ned et studieløp på grunnlag av realkompetanse dersom personen oppfyller kompetansekravene i hele eller deler av utdanningen. Realkompetansen blir da vurdert opp mot lære- eller studieplanen. Det er ulike regler for hvem som kan søke om realkompetansevurdering og hvor en skal henvende seg. I dette webinaret tar vi for oss de ulike ordningene samt mulighetene og begrensningene realkompetanse kan gi.

Målgruppe:

NAV-veiledere i Øst Viken.

Foto av Jan Ole Kristiansen

Om kursholderen

Jan Ole Kristiansen har jobbet som karriereveileder ved Karrieresenter Østfold siden 2009. Han har bakgrunn fra Manpower som kunde- og personalkonsulent, som veileder på Arbeidskontoret, som konsulent i vikartjenesten i Aetat og rådgiver i Nav.

Ved Karrieresenter Østfold jobber han med ulike karrieretjeneste hvor individuelle veiledninger er en viktig oppgave. Han holder også ulike kurs/foredrag for både veisøkere og veiledere/rådgivere.

Jan Ole motiveres av at han hver dag kan bidra til at våre kunder gjør gode yrkes- og utdanningsvalg.

Har du spørsmål?

Ta kontakt

Påmelding

Påmeldingsfrist er 27. september 2023.

Ved å sende inn dette påmeldingsskjemaet samtykker du til at vi bruker disse opplysningene i henhold til retningslinjene beskrevet i vår personvernerklæring. Du vil i etterkant av kurset/arrangementet motta evaluering på e-post.

Del dette kurset: