Hjem      For veiledere      Kurs for veiledere

Veiledning for unge

Gratis webinar for veiledere
Torsdag 7. desember 2023 kl 08.30 – 10.00

Påmelding Om kurset

Om kurset

Veileder du ungdommer som skal ta utdanning- og/eller yrkesvalg? En kartlegging gjort av Direktoratet for høyere utdanning viser at over halvparten av de unge synes det er vanskelig å velge utdanning. I tillegg sier hele 49 prosent at de synes det er vanskelig å forstå hvilke jobber de kan få med ulike utdanninger. Noen ungdommer velger impulsivt og er følelsesstyrt, mens andre trenger god tid til å tenke gjennom og vurdere valgene sine. Karrieresenter Østfold inviterer til en gjennomgang av hvordan vi gjennomfører denne type veiledninger.

Målgruppe:

Rådgivere/veiledere i grunnopplæringen i Østfold og NAV-veiledere i Øst Viken.

Foto av Celine Østli Andersen

Om kursholderen

Celine Østli Andersen har jobbet som karriereveileder ved Karrieresenter Østfold siden våren 2022. Hun er utdannet sosionom med videreutdanning i klinisk miljøterapi, arbeidsinkludering og SE, psykososialt arbeid og er i gang med studier innen karriereveiledning. Celine har arbeidserfaring fra prosjektarbeid rundt ungdom/unge voksne og tema skolefravær, barneverntjeneste og institusjon. Hun har i tillegg jobbet som skolkurator i Sverige og som jobbspesialist i NAV. Ved Karrieresenter Østfold jobber hun med ulike karrieretjenester med fokus på individuelle veiledninger og introveiledninger av nyankomne flyktninger. Hun holder også webinarer for veisøkere og veiledere/rådgivere.

Har du spørsmål?

Ta kontakt

Påmelding

Påmeldingsfrist er 6. desember 2023.

Ved å sende inn dette påmeldingsskjemaet samtykker du til at vi bruker disse opplysningene i henhold til retningslinjene beskrevet i vår personvernerklæring. Du vil i etterkant av kurset/arrangementet motta evaluering på e-post.

Del dette kurset: