Fremtidens arbeidsliv – hvordan blir det?

Fremtidens arbeidsliv – hvordan blir det?

Fremtidens arbeidsliv er det vanskelig å si noe konkret om. Vi gir deg likevel noen gode tips for å lykkes i et usikkert jobbmarked. Pandemien har ført med seg store omveltninger i arbeidslivet i Viken. Derfor er trolig omstillingsevne og fleksibilitet verdifulle egenskaper for de som søker jobb. Foto: Photo by Vitolda Klein on Unsplash 

Tenk nytt! 

I 2020 forsvant nesten hele driftsgrunnlaget til enkelte bransjer over natten da Covid 19-pandemien kom. For de som har mistet arbeidet sitt, blir det viktig å forsøke og la kompetansen sin komme til nytte for nye arbeidsgivere –også innenfor andre bransjer enn man er vant til. 

De fleste jobbsøkere har nemlig kompetanse som kan vise seg relevant for en rekke ulike bedrifter og bransjer. Eksempelvis består ikke byggebransjen kun av snekkere. Her trengs det også mennesker med kompetanse innen blant annet økonomi, HR, design og arkitektur. Det gjelder å heve blikket, og se andre steder som kan ha behov for din kompetanse i fremtidens arbeidsliv.

Samtidig betyr usikre tider at arbeidssøkere kanskje ikke kan være for kresne når de vurderer aktuelle stillinger. Når bedrifter er usikre på fremtiden, blir jobbsøkeres tilbøyelighet til å være fleksible desto viktigere for arbeidsgivere. Derfor kan det å ta et engasjement være noe å tenke på i tiden framover. Da får både bedriften og den ansatte mulighet til å teste ut hvordan ansettelsesforholdet fungerer. Kanskje kan arbeidssøkende også måtte være villige til å flytte på seg geografisk for å finne jobben man ønsker seg. 

Noen tips til deg som skal søke jobb: 

  • Legg en strategi for deg selv! Finn ut av hvilke bedrifter du ønsker å jobbe for som også har behov for din kompetanse. 
  • Få fram din kompetanse og dine bidrag allerede i CV-en. 
  • Ikke vent på utlyste stillinger. Du bør selv ta styringen i jobbsøkerprosessen. 

Disse bransjene rekrutterer 

Viken fylkeskommune strekker seg fra Hemsedal i nordvest til Halden i sydøst. Med så store geografiske forskjeller, er det utfordrende å tegne et generelt bilde av arbeidsmarkedet i fylket. En bedrift i en bestemt bransje kan gjøre det godt i Sarpsborg, mens en bedrift i samme bransje kan måtte nedbemanne i Hønefoss. Likevel ser vi at bedrifter innen bygg, anlegg og veiarbeid peker seg ut positivt. Innenfor disse områdene er det nå behov for både hjelpearbeidere og faglærte. 

Innen helsesektoren finnes det stillinger innen omsorg og pleie, psykisk helse, vernepleie – menogså innen lederskap og administrasjon. I mange tilfeller vil det nok ikke være så lett å få fast stilling hvis du ikke har formell utdanning på plass. En del helseforetak tar likevel inn ufaglærte påmidlertidige kontrakter. 

Der enkelte bransjer opplever stigende behov for arbeidskraft, har Covid-19 også ført med seg helt nye stillinger og arbeidsoppgaver. Pandemien har for eksempel ført med seg behov for smittesporere, folk som kan utføre koronatester og flere bioingeniører. Noen steder har det ogsåblitt ansatt folk som jobber med smittevern – slik at andre yrkesgrupper får frigjort tid til å fokusere på deres egentlige arbeidsoppgaver. Samtidig ser vi også at firmaer innen teknikk og innovasjon begynner å poppe opp. Det blir også stadig flere enkeltpersonforetak – spesielt i de kreative yrkene. 

Håp om bedring

Generelt kan vi si at det ustabile er det eneste stabile med arbeidslivet i 2021. Bedriftene blir mer sårbare i usikre tider, og nå ser vi en usikkerhet på arbeidsmarkedet vi ikke har sett tidligere år. Til tross for at arbeidsledigheten i Viken er blant de høyeste av landets fylker, byr 2021 likevel på håp om å få flere innbyggere i arbeid. 

Det er noen kompetanseområder som peker seg ut som spesielt attraktive for arbeidsgivere. 

Kompetanse innen digitalisering, innovasjon og entreprenørskap kommer trolig til å bli ettertraktet i fremtidens arbeidsliv. Etter pandemien vil vi sitte igjen med masse god erfaring i å samhandle på nye måter, og de som mestrer dette, og kan drive utviklingen videre, vil stå høyt i kurs på jobbmarkedet. I mange yrker gjelder det trolig å være oppdatert på nye teknologier for å bli en ettertraktet jobbsøker. 

Ønsker du å snakke med noen om mulighetene dine? Vi er her for deg!