Gode muligheter i arbeidsmarkedet

blogg gode muligheter i arbeidslivet

Et gjesteinnlegg av Carina Nordén – seniorrådgiver i analyse og statistikk ved NAV Øst-Viken.

Nav gjennomførte nylig en spørreundersøkelse blant bedriftene i Øst-Viken1. 1 av 5 bedrifter i Øst-Viken har planer om å ansette flere framover. Resultatene viser at det er forskjeller mellom ulike bransjer men i de fleste bransjene forventer man økt etterspørsel etter arbeidskraft i 2019. Dette er positive signaler fra arbeidsmarkedet og gode nyheter for arbeidssøkere som er i ferd med å skaffe seg en jobb. Foto: Photo by mostafa mahmoudi on Unsplash

Virksomhetene mangler 650 sykepleiere

Arbeidsmarkedet er i vekst, men virksomhetene i regionen rapporterer samtidig om at mangelen på arbeidskraft er en stor utfordring. Hele 40 prosent av virksomhetene innen helse- og sosialtjenesten oppgir i bedriftsundersøkelsen at de har alvorlige rekrutteringsproblemer. Årsaken er for få eller ingen kvalifiserte søkere til stillingene. Ifølge virksomhetene er det vanskeligst å få tak i nok sykepleiere. I øyeblikket er det en estimert mangel på 650 sykepleiere i Øst-Viken. Videre viser undersøkelsen en liste på 200 yrker hvor det mangler arbeidskraft. De ti største mangelyrkene er: sykepleiere, elektrikere, lastebil- og trailersjåfører, andre helseyrker, tømrere og snekkere, helsefagarbeidere, andre salgsmedarbeidere, grunnskolelærere, sveisere og rørleggere/VVS-montører. Dette forteller oss at det lønner seg å fullføre og avslutte en utdanning innenfor disse områdene, ettersom dette er yrker som arbeidsgiverne melder at de har behov for.

Mest brukte rekrutteringskanaler

Det framkommer av undersøkelsen at bedriftene bruker flere ulike rekrutteringskanaler for å få tak i arbeidskraft. De mest brukte rekrutteringskanalene er bedriftenes egne hjemmesider, eget nettverk/bekjentskapskrets, offentlige stillingsdatabaser på internett (nav.no, finn.no) og sosiale medier (eks. LinkedIn, Facebook og Twitter). Det er derfor viktig å lete etter jobber i flere ulike rekrutteringskanaler, og fortelle i bekjentskapskretsen at du er på jobbjakt.

Kunnskap om arbeidsmarkedet

Undersøkelsen er en temperaturmåler på arbeidsmarkedet nå og gir informasjon som til deg som ønsker å holde deg oppdatert på hva bedriftene trenger for arbeidskraft og rapporten i sin helhet finner du på nav.no på NAV Øst-Viken. Ta en titt, ta det med som lesestoff i ferien, nyt undersøkelsen fra solstolen.

Jeg ønsker deg en riktig god sommer!

Fakta om NAVs bedriftsundersøkelse
NAVs bedriftsundersøkelse innhenter årlig forventningene bedriftene har for sysselsettingsutviklingen det kommende året og rekrutteringsutfordringer. Årets bedriftsundersøkelse ble sendt ut til 1 507 virksomheter i Øst-Viken med tre ansatte eller flere. I alt 75 % av bedriftene besvarte undersøkelsen i perioden 29. januar til 13. mars 2019. Resultatene baserer seg på besvarelsene fra 1 125 virksomheter i Øst-Viken.

1NAV er omorganisert i nye regioner. Den nye NAV-regionen Øst-Viken ble etablert 1. januar 2019. Den består av Østfold og Akershus, med unntak av kommunene Asker og Bærum. Totalt 38 kommuner. Fra 2020 vil kommunereformen resultere i en reduksjon av antall NAV-kontorer fra 38 til 29 i vår region.