Godkjenning av medbragt kompetanse fra utlandet – jobb i Norge

Foto: Shutterstock

I veiledning møter jeg både innvandrere som sliter med å få jobb og innvandrere som er overkvalifisert i stillingen de har. Felles for mange er at de ikke får brukt sin medbrakte kompetanse. Flere veisøkere oppgir at de har fått liten eller ingen informasjon om godkjenningsmuligheter, og at de opplever godkjenningssystemet som veldig komplekst og komplisert. Foto: Photo by Tamarcus Brown on Unsplash

Få godkjent utdanning i Norge

Er du ny i Norge og ønsker å få godkjent din medbrakte kompetanse slik at du blir kvalifisert til å jobbe i Norge? Eller er du veileder og trenger men kunnskap om godkjenningssystemet? I dette blogginnlegget gir jeg en oversikt over hvordan man som ny i Norge kan få vurdert og eventuelt godkjent medbrakt kompetanse slik at man blir kvalifisert for arbeid i Norge.

Steg 1

Det viktigste er å finne ut hva du ønsker å gjøre i Norge. Vil du jobbe? Eller vil du ta mer eller ny utdanning? Hvilken type godkjenning du trenger og hvor det kan søkes om godkjenning, er avhengig av hvilke planer du har for din fremtid i Norge.

Dersom du vil jobbe i Norge

Når målet ditt er en jobb i Norge, må du først sjekke yrket du vil inn i er lovregulert eller ikke. De aller fleste yrkene i Norge er ikke lovregulerte og det betyr at de ikke krever en godkjent utdanning. I praksis betyr dette at arbeidsgiver selv kan bestemme om du kan ansettes. Selv om det er ikke lovpålagt med godkjent utdanning er det fortsatt lurt å søke om frivillig godkjenning. Denne godkjenningen kan hjelpe arbeidsgiver til å bedre forstå hva din utdanningen inneholder og hva du har lært, sett opp mot en tilsvarende norsk utdanning. I tillegg kan en godkjenning sikre deg den lønnen du ville fått med dokumentert godkjent utdanning. Har du høyere utdanning fra utlandet innenfor et yrke eller fagfelt som ikke er lovregulert kan det søkes om en generell godkjenning hos NOKUT.

Ditt yrke er lovregulert

Hvis yrket du vil inn i er lovregulert, betyr det at myndighetene stiller krav til minimumskvalifikasjoner før du får lov til å utøve yrket. Det kreves en norsk godkjenning eller autorisasjon. I Norge er det ca. 180 lovregulerte yrker og de fleste av disse yrkene har med sikkerhet, liv og helse å gjøre. Forskjellige lovregulerte yrker godkjennes av ulike godkjenningskontor og listen over både yrkene og godkjenningskontorene finner du her.

Gratis karriereveiledning

Ønsker du mer veiledning rundt dine muligheter for godkjenning av medbragt kompetanse? Du bestiller enkelt gratis karriereveiledning på www.karriereostfold.no

Er du veileder og vil ha mer kompetanse om dette temaet? Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre opplæringstilbud.