Gruppeveiledning i skolen – Karrierelæring og livsmestring

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Dette heftet er et praktisk og nyttig bidrag til verktøykassen til veiledere i arbeid med elever som ønsker å utforske livet sitt nå, reflektere over hvordan de skal leve det i framtiden. Du vil kunne finne gode øvelser som skal skape aktivitet, refleksjon og inspirasjon, og hjelp til bruk av gruppeveiledning som metode i dinkarriereveiledning. Målet er at elevene skal bli bedre kjent med seg selv og at horisonten for muligheter skal utvide seg – og det på en morsom måte sammen med andre.

Navn: Gruppeveiledning i skolen – karrierelæring og livsmestring

Utgivelse: 2020

Forfattere: Clare Seville

Tema: #Faglitteratur #karriereveileder #karrierelæringforvoksne #forveiledere #livsmestring

Om boken:

Gruppeveiledning kan være et viktig supplement til individuell karriereveiledning. I dette heftet finner du eksempler på øvelser og får hjelp til hvordan bruke gruppeveiledning som metode. Arbeidslivet er i endring. Karriereveiledning i dag innebærer derfor noe helt annet enn å gjennomføre interessetester og skaffe nok informasjon om yrker og utdanning. Veiledningen dreier seg mer og mer om hele mennesket og om evnen til å møte en mangfoldig og omskiftelig verden.