Håndbog i karrierevejledning

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Håndbog i karrierevejledning er en metodebok om voksenveiledning. Den forklarer hva karriereveiledning er, hva det dreier seg om og hvorfor mennesker søker seg til karriereveiledning. Boken belyser også flere kontekster der karriereveiledning bli brukt.

Navn: Håndbog i karrierevejledning – Vejledning af voksne om uddannelse, job og karriere

Utgivelse: 2008

Forfattere: Robert Nathan og Linda Hill

Tema: #faglitteratur #karriereveileder #karriereveiledning #forveiledere #utdanning #jobb #karriere

Om boken:

Håndbog i karrierevejledning er skrevet som en praktisk guide og gjennomgår verktøy og teknikker som kan brukes av både nye og rutinerte veiledere. Forfatterne understreker viktigheten av å ha tilgang til veisøker som et helt menneske, samtidig som man holder fokus på karriereaspektet. Teoretisk dekker boken bredt fra Carl Rogers` klientsentrerte veiledning,  Donald W. Supers livsfaseteori til løsningsfokusert veiledning og coaching.