Hent frem dine stjernehistorier

Hent frem dine stjernehistorier

Et typisk spørsmål i et jobbintervju, er hva som er dine styrker. Da er det lett å ramse opp «pålitelig», «inkluderende», «fleksibel», og hva det måtte være. Men slike ord blir fort hengende litt i lufta, for hva betyr de egentlig? Bedre er det hvis du kan henge dem på en stjernehistorie.

Når du skal fortelle om deg selv på et jobbintervju, gjør det et sterkere inntrykk om du beskriver hvordan du er «pålitelig» eller «inkluderende». Det kan du gjøre ved å fortelle en historie om en gang du viste dette på jobben. For eksempel kan det hende at revisjonsfirmaet du jobber i fikk et oppdrag fra en stor, velrenommert kunde etter at kunden hadde fått deg anbefalt spesielt av en annen kunde. Eller at din innsats med å inkludere nye medarbeidere i bedriften er blitt lagt merke til av din leder, som gir deg i oppdrag å lage et skreddersydd introduksjonsprogram til alle nyansatte.

Flere formål

Uttrykket stjernehistorie er hentet fra boka «Mellom 2 jobber, 7 steg til en meningsfull jobb» av den erfarne karriereveilederen Hege Winnem. Ifølge Winnem virker beskrivelsen av deg selv sterkere når du ikke bare ramser opp noen adjektiver, men knytter dem til en kontekst. En stjernehistorie er rett og slett en fortelling om hvordan du har gått fram for å løse en utfordring eller håndtert en situasjon – og som har endt med et positivt resultat. Stjernehistorien har flere formål:

  • Tydeliggjøre din kompetanse innenfor et spesifikt fagområde
  • Synliggjøre dine ferdigheter
  • Vise til resultater du har oppnådd
  • Skape troverdighet gjennom å bevise det du påstår at du kan

Oppbygning

Du kan tenke at din stjernehistorie inneholder disse delene: Situasjon, handling og resultat. Hege Winnem anbefaler å bygge den opp i tre trinn.

  1. Beskriv hva som var utgangspunktet eller utfordringen. Hva var situasjonen som krevde en løsning?
  2. Beskriv hva du gjorde. Hva var ditt initiativ eller din rolle? Hva tok du ansvar for?
  3. Hva ble resultatet? Hva kom du fram til? Hvordan skapte dette verdi for arbeidsgiver, teamet, en leder eller en kollega?

Her er et eksempel på en stjernehistorie: Du jobber som telefonselger for en stor avis, og du og dine selgerkolleger har i lengre tid merket mye negative tilbakemeldinger fra dem dere ringer opp. Salget har også gått ned siste kvartal (situasjon). Du lurer på om det er noe dere kan gjøre for å forbedre kommunikasjonen med de mulige kundene. Etter å ha fundert litt, kommer du på at det kanskje kan være en idé å starte telefonsamtalen med å spørre om det passer å ta en kort prat på et par minutter. Slik får den som blir oppringt et valg uten å oppleve at telefonselgeren «presser seg på». Du presenterer forslaget for din teamleder, som liker idéen og endrer intervjuguiden (handling). Etter en forsøksperiode viser det seg at tallet på negative reaksjoner går ned, og salget går litt opp. Din enkle idé førte altså til økonomisk gevinst, og salgsteamet blir senere spesielt nevnt i bedriftens årsrapport (resultat).

Lag en samling av stjernehistorier

En stjernehistorie trenger ikke å være målbar i kroner og øre. Kanskje har du fått gode tilbakemeldinger på service i hotellresepsjonen der du jobber? Kanskje er du flink til å skape ro i klassen som barneskolelærer, og blir bedt om å dele dine pedagogiske tips på et fagmøte?

Lag deg en samling på 5-10 stjernehistorier, anbefaler Hege Winnem. Skriv historiene ned slik at du har dem klar. Hvis du tar kontakt med oss i Karrieresenter Østfold, kan vi hjelpe deg med å finne fram til nettopp dine stjernehistorier!