Høyere utdanning – en jungel av muligheter. Hva i alle dager skal du velge?

blogg en jungel av muligheter utdanning

Søknadsfristen for høyere utdanning nærmer seg, og det er på tide å bestemme seg for hva du skal søke. Men, tenker du over hva du skal gjøre etter endt utdanning? Ikke? Det er kanskje et viktig forarbeid som flere kan bli bedre på. Foto: Photo by J. Balla Photography on Unsplash

Hva lønner det seg å tenke på?

Når du skal velge studier, kan det lønne seg å tenke på at utdanningen skal føre deg til arbeid, og aller helst da en jobb du vil mestre og like. Derfor er det lurt å ha dette i tankene allerede før du begynner å studere. Det er ikke slik at du bare skal tenke et konkret yrke, men tenk yrkesretninger og hvilke utdanninger som leder deg i den retningen du ønsker. Av erfaring vet vi karriereveiledere at mange synes dette er vanskelig. Derfor har vi samlet noen tips for hvordan du kan finne frem i jungelen av muligheter.

Bli bevisst dine styrker og personlige egenskaper

Dine styrker er det du er naturlig flink til. Det kan være at du er god til å løse praktiske oppgaver, yte omsorg eller å organisere. Hvis du er bevisst dine styrker, kan det hjelpe deg til å se hvilke yrker du kan være god i.

Ta utgangspunkt i dine interesser

Det du trives med og det som du liker å gjøre, er interessene dine. Det er ikke slik at du nødvendigvis skal gjøre hobbyen til ditt levebrød, men interessene kan hjelpe deg til å velge en utdanning som fører til en jobb du vil trives med.

Utvikle og bruke ferdighetene dine

Språk, programmering, å lage mat, snekre eller å holde foredrag, er eksempler på ferdigheter du har lært gjennom skole, fritid eller arbeid. List opp hva du kan, og finn ut hvor du får brukt eller utviklet disse ferdighetene best – uansett om det er i utdannelsen eller jobben du ønsker.

Utforsk «fremtidsdrømmen»

Hvilke yrker drømmer du om å ha og som du ønsker å jobbe mot? Spørsmålet er hva du er motivert til å gjøre og hvilken utdanning du må ha for å kunne få denne jobben? Er det flere alternative veier? Og, finnes det andre yrker og/eller utdanninger som ligner? Lag deg en gjennomtenkt plan a, men også en plan b og c.

Få informasjon fra flere kilder

Ikke stol på bare èn kilde, men bruk flere kilder for å finne informasjon. Du finner mye bra på nettet, men husk å bruke «anerkjente» nettsider. Begynn gjerne med Samordna opptak, Utdanning.no og studiestedenes egne nettsider. Du bør gjøre deg kjent med relevante studieplaner, og gjerne sammenligne studieplanene ved ulike studiesteder. Har du spørsmål kan du kontakte studieveiledere på studiet. Aktuelle arbeidsgivere sitter også på verdifull informasjon. Hør derfor med bransjen og bedriftene du er interessert i om hva slags kompetanse de ser etter, og hva de legger vekt på ved en ansettelse.

I dagens arbeidsmarked er kompetanse en viktig inngangsbillett til utallige jobber og videreutdanninger senere i livet. Alle må være forberedt på at vi gjennom hele vårt arbeidsliv må få påfyll av kompetanse for å være attraktive for arbeidsgiverne. Mange kommer til å måtte bytte yrke flere ganger fordi arbeidslivet er i endring, noen yrker forsvinner og andre kommer til. Dette betyr at det valget du nå står overfor ikke er avgjørende for hele din fremtid, men valget gir deg et godt utgangspunkt for deltakelse i arbeidslivet.

Siste tips: Ikke vent – begynn utforskningen allerede i dag!