Hva er den røde tråden i din karrierehistorie?  

I jobbsøkerprosessen snakkes det ofte om den røde tråden i en jobbsøkers karrierehistorie. Hva menes egentlig med dette uttrykket? Er du bevisst din røde tråd? Og har alle en rød tråd? 

Den røde tråden består av det som kalles din kjernekompetanse. Din kjernekompetanse er de erfaringene, kunnskapene og ferdighetene du har som sier mest om deg som arbeidstaker. Den røde tråden er med på å gjøre din karrierehistorie interessant. Den kan også gjøre deg troverdig og aktuell, samt være til god hjelp for de som skal ansette deg til en stilling. 

Identifiser den røde tråden i din karrierehistorie

Å identifisere den røde tråden, krever at du tar en grundig titt på karriereveien du har valgt og din egen karriereutvikling så langt i livet. Vi mennesker har en tendens til å holde oss til samme karrierevei mesteparten av karrieren. Det betyr ikke at vi aldri velger andre veier, men når vi gjør det skyldes det ofte at noe viktige har skjedd i karrieren eller med livssituasjonen vår. Eksempler på dette kan være å stifte familie, helseutfordringer, nedbemanning, flykt. Hvordan du har håndtert endringer eller overganger kan si noe om hvem du er som person, samt hvilke egenskaper og verdier du har.  

Finnes det ikke noen rød tråd sier du? Kanskje det er akkurat det som kjennetegner din karrierehistorie? At du har gjort mange ulike ting fordi du er nysgjerrig, tørr å ta sjanser eller er god til å bygge nettverk og med det fått tilbud om nye jobber. 

Sett ord på den røde tråden

Mange synes det er en utfordring å sette ord på denne røde tråden i både CV, men også i et intervju. Denne øvelsen vil kunne hjelpe deg å bli bevisst, få synliggjort og kommunisert din røde tråd i de yrkes- og studievalgene du har tatt. Når den røde tråden blir synlig vil du, men også arbeidsgiverne, få større forståelse for din karriere. Kanskje vil du forstå mer om hvorfor du har tatt de karrierevalgene du har tatt og kanskje også kunne se veien foran deg litt klarere. 

Ønsker du å se etter din røde tråd eller sette ord på din karrierehistorie, kan følgende oppgaver hjelpe deg på veien: 

  1. Ta frem din CV, og sett ord på hva du har lært og/eller utført av arbeidsoppgaver i utdanning og arbeid. 
  1. Hvorfor har du valgt den utdanningen og/eller de jobbene du har hatt?  
  1. Hvilke oppgaver har du likt best? Forklar og utdyp det gjerne.  
  1. Hvilke personlige egenskaper har du brukt de ulike stedene? Hvordan har disse egenskapene kommet til uttrykk? 
  1. Hva er det mest meningsfulle du har erfaring med? Er det noe du har savnet? 
  1. Hvordan er du som kollega og arbeidstaker? Hvilken rolle tar du? Hva bidrar du med? 
  1. Tegn en tidslinje og fyll inn dine viktigste «livshendelser». Hvordan har du håndtert disse overgangene? Hva har du lært? Kan det si noe om hvem du er? 

Har du behov for å reflektere rundt egen karrierehistorie er du velkommen til veiledning hos oss ved Karrieresenter Østfold