Hva er dine sterke og svake sider? Hva svarer du i jobbintervjuet?

Hva er dine sterke og svake sider? Hva svarer du i jobbintervjuet?

Bra jobbet! Du har skrevet en CV og søknad som har vist arbeidsgiver at du er kvalifisert på papiret. Nå vil de gjennom jobbintervjuet få bekreftet at du er så bra som de har fått inntrykk av. I intervjuet vil arbeidsgiver stille spørsmål som kan bekrefte at dine kvalifikasjoner, motivasjon og personlige egenskaper matcher deres ledige stilling og behov.  

Karrieresenter Østfold har erfart at det er noen spørsmål som mange av våre veisøkere synes det er ekstra utfordrende å svare på. Disse spørsmålene er varianter rundt: 

 • Hvilken rolle har du ofte i en gruppe? 
 • Hva er dine sterke sider som arbeidstaker
 • Hva er dine svake sider som arbeidstaker

En måte å forberede seg på slike intervjuspørsmål kan være å ha kjennskap til teori om teamroller. I veiledning introduserer vi derfor noen ganger Dr. M. Belbins ni teamroller og måter å bidra på.  Han sier at hver rolle har noen styrker, og dermed gode måter å bidra på.  En styrke har også gjerne et motstykke, dette er det han kaller tillatte svakheter. Dette innebærer at skal du ha glede av en styrke, må du akseptere at den har sitt motstykke.  

Vi har alle ulike måter å være på, med ulike kvaliteter, styrker og svakheter. Vi har gjerne flere foretrukne teamroller eller væremåter. For å trives og kunne bidra på best mulig måte bør man ha en rolle som stemmer med egne sterke sider. 

Når du er sammen med andre har du alltid en rolle. Det er et resultat av hva du gjør, hva du sier og hvordan du reagerer på andre i en situasjon, og da handler det om at du tar en rolle. Det kan også være et resultat av andres valg, og at du blir tildelt en rolle gjennom måten andre er på overfor deg.  

De ni teamrollene deles inn i tre hovedkategorier. 

 1. Sosiale roller
  • Koordinator: Målrettet og god på å lede andre, men kan skyve oppgaver over til andre. 
  • Lagspiller: Mild og diplomatisk, men kan være ubesluttsom og skygge unna konflikter. 
  • Ressursinnhenter: Utadvendt og entusiastisk, men kan være overoptimistisk og fort miste interessen. 
 1. Tenkende roller
  • Ideskaper: Kreativ, nytenkende og løser vanskelige oppgaver, men kan være litt for opptatt av egne ideer. 
  • Analytiker: Skarpsindig og analyserende, men kan mangle fremdrift og framstå unødvendig kritisk. 
  • Spesialist: Svært fagfokusert, selvstarter på eget felt, men bidrar lite utover eget område. 
 1. Handlende roller
  • Iverksetter: Velorganisert og handlingsorientert, men kan være lite fleksibel og overse nye muligheter. 
  • Avslutter: Samvittighetsfull og nøyaktig, men kan bekymre seg vel mye. 
  • Pådriver: Utfordrende, utålmodig og dynamisk, men kan oppfattes provoserende og såre andre. 

Teamrollene kan ofte deles inn i dine mest ønskede roller, roller du kan håndtere og dine minst ønskede roller. Hvordan tenker du disse ni teamrollene passer for deg? Hvilke roller kjenner du deg mest igjen i? Kan du bruke disse teamrollene til å sette ord på dine styrker og svakheter? Blir du bevisst dine svar på disse spørsmålene vil det bli enklere å gi reflektere og relevante svar til arbeidsgiver på ditt neste jobbintervju. Lykke til!   

Ønsker du veiledning eller intervjutrening er du velkommen til veiledning hos oss ved Karrieresenter Østfold.   

Kilde: Belbin Norge