Hva er karriereveiledning og hvordan kan karriereveiledning hjelpe deg?

Karriereveieledning på Karrieresenter Østfold

Vi ved Karrieresenter Østfold har som mål å gjøre mennesker i bedre stand til å håndtere overganger og til å ta meningsfulle valg knyttet til utdanning, læring og arbeid gjennom livet. Med karriereveiledning ønsker vi å gi deg som veisøker mulighet til utforskning av din situasjon, ønsker og muligheter, samt støtte til handling, valg og samfunnsdeltakelse.  

Karriereveiledning er ikke noe du tar eller får, det er en aktivitet som du gjør. Det krever aktiv deltakelse fra deg som veisøker.  Som karriereveiledere har vi tre hovedarbeidsområder; vi leder karriereveiledningsprosessen, gir karriereinformasjon og legger til rette for karrierelæring. 

For det første skal vi legge til rette for og lede karriereveiledningsprosessen. Det handler om å:  

 • Identifisere og utforske din situasjon og behov  
 • Vurdere og velge hva som kan være relevante verktøy og metoder i veiledningen  
 • Skape struktur og framdrift i veiledningen  
 • Sammen med deg vurdere om veiledningen er relevant, forståelig og hensiktsmessig  
 • Ta ansvar for at karriereveiledningen blir utført på en etisk forsvarlig måte  

For det andre skal vi gi karriereinformasjon. Dette arbeidsområde handler om å utarbeide og formidle informasjon knyttet til utdanning, læring, arbeid og karriere, og vi skal: 

 • Produsere og tilrettelegge karriereinformasjon som arbeidsmarkedsinformasjon, informasjon om utdanningstilbud og jobbsøking 
 • Formidle informasjon enten digitalt, skriftlig eller fysisk i møte med deg. Vår nettside, webinar og blogg er eksempler på hvordan vi formidler karriereinformasjon til deg som veisøker 
 • Vise deg videre ved behov for andre tjenester 

For det tredje skal vi legge til rette for karrierelæring.  Som arbeidsområde handler dette om å legge til rette for at du gjennom læring og utforsking skal tilegne deg karrierekompetanse. Dette kan gjøres ved å:  

 • Analysere og vurdere hva som kan være relevante karrierekompetanser  
 • Planlegge, utvikle, gjennomføre og evaluere karrierelæringsaktiviteter gjennom bruk av relevante metoder, verktøy og ressurser 
 • Utvikle og tilpasse læringsressurser. Våre nettkurs er eksempler på dette. 

Vi håper at karriereveiledningen vil kunne hjelpe deg i overgangen du nå står ved. Gjennom vårt utvalg av karrieretjenester ønsker vi at du skal få tilgang på helhetlig og profesjonell karriereveiledning av høy kvalitet. Du er velkommen til å sjekke ut våre karrieretjenester på karriereostfold.no. Kanskje vi sees? 

Kilde: Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning