Hva er viktig for deg i en jobb?

Illustrasjon av verdier og egenskaper

Du tenker kanskje ikke over at du trolig har en del «leveregler» som du styrer etter i hverdagen. Det å bli bevisst på disse levereglene, eller verdiene, kan være nyttig når du skal velge jobb eller utdanning.

Noen av verdiene dine har du kanskje fått med hjemmefra, andre kan det hende du har fått fra en skole du gikk på, et idrettslag, syklubben, eller en arbeidsplass hvor du trivdes spesielt godt. Ingen av verdiene som nevnes her er mer «riktige» eller «feil» enn andre. De er ganske enkelt forskjellige. For hver verdi som nevnes, kan du tenke etter: Er dette veldig viktig, ganske viktig eller ikke viktig for meg i en jobb?

Kjerneverdier

De mest grunnleggende verdiene kan vi kalle kjerneverdier – de er med på å kjennetegne deg som person.

 • Resultater. Det å nå mine mål.
 • Balanse. Tid til både familie, jobb og fritid.
 • Uavhengighet. Kunne påvirke din situasjon nå og i framtiden.
 • Innflytelse. Mulighet til å påvirke andre.
 • Integritet. Å stå for det du tror på.
 • Ærlighet. Fortelle sannheten og vite at andre gjør det samme.
 • Makt. Kontroll over andre.
 • Respekt. Omtanke og tillit til deg selv og andre.
 • Spiritualitet. Bevissthet om at det er noe du tror på.
 • Status. Å ha makt og innflytelse over andre.

Verdier jeg vektlegger på en arbeidsplass

Hvis du tenker etter, gjerne ut fra dine erfaringer så langt – hva passer best for deg for at en arbeidsplass skal kjennes god og riktig?

 • Tempo. Det skjer mye på én gang.
 • Fleksibilitet. Ingen fast timeplan for det jeg skal gjøre.
 • Høy lønn. Muligheter for å tjene godt.
 • Læring. Arbeidsoppgaver som er mentalt stimulerende.
 • Beliggenhet. Arbeidsstedet er greit å komme til og i passe avstand.
 • Forutsigbarhet. Du vet hva som skjer hver dag.
 • Ro. Det er lite forstyrrelser i arbeidet.
 • Lite stress. Få krav om hva som skal gjøres.
 • Struktur. Du vet hva du skal gjøre og til hvilken tid.
 • Frihet. Du bestemmer selv når og hvordan arbeidsoppgavene skal gjøres.

Verdier jeg vektlegger i samarbeidet med kolleger

Hva setter du pris på med hensyn til mellommenneskelige jobb-relasjoner?

 • Konkurranse. Du konkurrer med andre.
 • Mangfold. Kollegene har ulik etnisk eller kulturell bakgrunn.
 • Det sosiale. Et sosialt miljø på arbeidsplassen.
 • Lederskap. En god leder/lederteam.
 • Styring. Bedriften blir styrt på en klar og tydelig måte.
 • Åpen kommunikasjon. Informasjon blir delt med de ansatte.
 • Anerkjennelse. Din innsats blir sett og verdsatt.
 • Støtte. Kollegene hjelper og støtter hverandre.
 • Teamarbeid. Det legges vekt på samarbeid.
 • Tillit. Du kan stole på dine kolleger.

Aktiviteter på jobben som jeg verdsetter

Hvilke arbeidsoppgaver opplever du som meningsfulle? Hvilke gir deg energi og (arbeids)glede?

 • Analytiske. Arbeidsoppgaver som krever tolkning av data og informasjon.
 • Utfordrende. Arbeidsoppgaver som er mentalt eller fysisk utfordrende.
 • Kreative. Arbeidsoppgaver hvor du får brukt din fantasi og kreative talenter til å skape resultater.
 • Til hjelp. Du hjelper andre mennesker.
 • Innovative. Du arbeider med nyskapende produkter eller prosjekter.
 • Fysiske. Arbeidet innebærer mye fysisk aktivitet.
 • Publikumskontakt. Du har mye kontakt med kunder eller brukere av tjenester.
 • Forskningspregede. Arbeidet handler om å finne fram til ny informasjon.
 • Risikable. Arbeid som innebærer fare eller risiko.
 • Varierte. Du gjør mange forskjellige oppgaver i løpet av en dag.

Verdiene kan du ha i bakhodet når du for eksempel leser jobbannonser eller formulerer spørsmål du kan stille på slutten av et jobbintervju. Eller de kan brukes hvis du lurer på om jobben du har nå, er riktig for deg.

Verdiene er hentet fra en nordisk rapport om karriereveiledning av voksne og du kan finne originalversjonen her.

Bestill gjerne en time hos oss på Karrieresenter Østfold hvis du ønsker en sparringpartner til å diskutere, eller finne fram til, dine verdier.